Μελισσοκομικός Σύλλογος Ανατολικής Αττικής

Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019

Δημοσίευση πρακτικών ΓΣ 11/01/2019


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  Αρ. 16   11/1/2019

της Έκτακτης Γενικής  Συνέλευσης των μελών του μελισσοκομικού Συλλόγου Αν. Αττικής με την επωνυμία  «Ο Κηφήνας»  που εδρεύει στην   Νέα Μάκρη ,επί της οδού Κρήτης & Αγ. Νικολάου
       
Στην  Νέα Μάκρη  σήμερα την 11ην Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 17:00. συνήλθαν σε έκτακτη  Γενική Συνέλευση, τα μέλη του Συλλόγου στα Γραφεία του  που βρίσκονται επί της οδού Αγ Νικολάου ,  κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτή καταρτίσθηκε κατά την συνεδρίαση του της 17/12/2018,προκειμένου  να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΘΕΜΑΤΑ


Θέμα Α :  Απολογισμός της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2018 και συνοπτική παρουσίαση του εν γένει έργου και των δράσεων του Συλλόγου , από την 18/3/2018 μέχρι και την 31/12/2018.

Θέμα Β:  Έγκριση του  οικονομικού απολογισμού των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2018.

Θέμα Γ: Εισήγηση του Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου σχετικά με την μη αποδοχή των παραιτήσεων των μελών του Δ.Σ.

Θέμα Δ:  Παρουσίαση και ψήφιση του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας . Εισηγητής : Π Παναγιωτόπουλος

Θέμα Ε: Παραιτήσεις μελών ΔΣ και προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέου ΔΣΗ παραπάνω πρόσκληση  που περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως της παρούσης έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης  των μελών του Συλλόγου  κοινοποιήθηκε στα μέλη όπως ορίζει το καταστατικό.
Αναρτήθηκε επίσης στην ιστοσελίδα του Συλλόγου και κοινοποιήθηκε στην ομάδα επικοινωνίας που διατηρεί ο Σύλλογος στο διαδίκτυο.
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν είκοσι δύο (22) ταμειακά ενήμερα μέλη .Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός παρόντων , με εισήγηση του ΔΣ , ορίστηκε ομόφωνα , πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μέλος Κων/νος Ελευθερίου και γραμματέας αυτής το μέλος Σταυρούλα Πριμπέλη .


ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα Α’ Απολογισμός της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2018 και συνοπτική παρουσίαση του εν γένει έργου και των δράσεων του Συλλόγου , από την 18/3/2018 μέχρι και την 31/12/2018.

Τον απολογισμό έκανε ο πρόεδρος του ΔΣ Νικόλαος Παναγιωτάκος

    
 Θέμα Β:  Έγκριση του  οικονομικού απολογισμού των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2018.

Την εισήγηση έκανε ο πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπή Δαμιανός Μαντάνης και εγκρίθηκε από τα μέλη της ΓΣ παμψηφεί .
Ο πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπή  Δαμιανός Μαντάνης  , ανέφερε πως το βιβλίο της Ελεγκτικής Επιτροπής καταστράφηκε , μαζί με το σπίτι του όπου φυλάσσονταν , στην μεγάλη πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου στην Ραφήνα Αττικής .


Θέμα Γ: Εισήγηση του Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου σχετικά με την μη αποδοχή των παραιτήσεων των μελών του Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε ομόφωνα την εισήγηση του μέλους Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου για μη αποδοχή των παραιτήσεων των μελών του ΔΣ του Συλλόγου και αποφάσισε να παραμείνουν στις θέσεις του και τα καθήκοντα τους έως ότου αυτά ολοκληρώσουν  την τριετή θητεία τους .

Το μέλος του ΔΣ  Νικόλαος Παλαιοκώστας υπέβαλε γραπτό υπόμνημα το οποίο περιλαμβάνετε στα πρακτικά της ΓΣ ως Υπόμνημα 1


Θέμα Δ:  Παρουσίαση και ψήφιση του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας . Εισηγητής : Π Παναγιωτόπουλος

Η εισήγηση του μέλους Π. Παναγιωτόπουλου για τον Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας εγκρίθηκε από την ΓΣ κατά πλειοψηφία με την προτεινόμενη προσθήκη από το μέλος Σπυρίδων Δορλή που περιλαμβάνεται στα πρακτικά ως Προσθήκη 1

Το μέλος  Άγγελος Γιάννου , ζήτησε να μετατεθεί η ψήφιση για τον Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας σε επόμενη ΓΣ . Το αίτημα μετά από φανερή ψηφοφορία δεν έγινε δεκτό από την ΓΣ που προχώρησε σε ψήφιση του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας με 21 ψήφους υπέρ και 1 κατά .

Θέμα Ε: Παραιτήσεις μελών ΔΣ και προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέου ΔΣ

To Θέμα Ε δεν συζητήθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση γιατί είχε ήδη εξεταστεί και καταλήξει σε μη παραίτηση των μελών του ΔΣ με την υπερψήφιση της πρότασης του μέλους Π. Παναγιωτόπουλου στο Θέμα Γ  .


Έκτακτο Θέμα

Ενώ η Έκτακτη Γενική Συνέλευση οδηγούταν προς την ολοκλήρωσή της , το μέλος του Συλλόγου και μέλος του  ΔΣ Αριστοτέλης Μάγης υπενθύμισε στα μέλη το εκκρεμών από προηγούμενη ΓΣ θέμα της διαγραφής ή μη από τον Σύλλογο του μέλους Παναγιώτη Καλαθάκη και πρότεινε το θέμα να τεθεί στην παρούσα   Έκτακτη Γενική Συνέλευση προς ψήφιση .

Ο πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  Κ. Ελευθερίου πρότεινε να μην συζητηθεί το θέμα της διαγραφής στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση γιατί δεν συμπεριλαμβάνονταν στα θέματα που είχαν αρχικά τεθεί .
Μετά από ψηφοφορία , η πρόταση του πρόεδρου της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  Κ. Ελευθερίου απερρίφθη με ψήφους 19 υπέρ και 1 κατά .

Κατά την συζήτηση του θέματος , το μέλος Αθανάσιος Γκουμάτσης πρότεινε , ο Σύλλογος να ζητήσει την έγγραφη απολογία του Π. Καλαθάκη επί του θέματος της διαγραφής του.
Ο πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  Κ. Ελευθερίου , σε τοποθέτησή του ανέφερε πως για προσωπικούς του λόγους , είναι αντίθετος στην διαγραφή του Π. Καλαθάκη αλλά και κάθε μέλους από τον Σύλλογο.

Με παμψηφεί απόφαση του σώματος , η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε να προχωρήσει σε φανερή ψηφοφορία για την διαγραφή ή  μη του μέλους Παναγιώτη Καλαθάκη από τον Σύλλογο.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε να διαγραφή το μέλος Π. Καλαθάκης από μέλος του Συλλόγου με ψήφους 19 υπέρ και 1 κατά .


Το Πρακτικό αυτό, αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε, υπογράφηκε από τον Πρόεδρο και την Γραμματέα της ΓΣ όπως και τον γραμματέα του ΔΣ που το παρέλαβε,  ως ακολούθως:

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΣ                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΓΣ
        
                Κων/νος Ελευθερίου                                                  Σταυρούλα Πριμπέλη 
 
                                                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΔΣ
                                              
                                                              Ιωάννης Δέγγλερης

Εγγραφείτε

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις του "Κηφήνα"

* indicates required