Μελισσοκομικός Σύλλογος Ανατολικής Αττικής

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020

Εγκεκριμένες Εισηγήσεις "Κηφήνα" Προς ΓΣ ΟΜΣΕ


Εισήγηση προς τον μελισσοκομικό σύλλογο αν. Αττικής «ο Κηφήνας»
του Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου
Θέμα: Περί της ΥΑ 144/15067/24-01-2019

Η έκδοση της υπουργικής απόφασης  144/15067/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’466/18-02-2019) αναφέρεται  στην εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 852/2004 που σκοπό είχε να εξαιρέσει τους μικρούς παραγωγούς μελιού από τις υποχρεώσεις για συμμόρφωση στις  νομοθεσίες  περί της αδειοδότησης λειτουργίας εγκαταστάσεων τυποποίησης και της διακίνησης μελιού.  
Κατ αρχήν η απόφαση δεν αναφέρεται μόνον σε όσους πωλούν το μέλι τους σε καταστήματα, αλλά και σε όσους το πωλούν στην λιανική απευθείας στον τελικό καταναλωτή.
Πριν προχωρήσω παρακάτω πρέπει να διευκρινίσω ότι π Κηφήνας δεν είναι καθόλου αντίθετος με τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του κλάδου μας.  Άλλο πράγμα όμως ο εκσυγχρονισμός και άλλο υπό το πρόσχημα του εκσυγχρονισμού να εξοντώσουν  (ακόμα και άθελά τους) τον μικρό και τον αδύναμο μελισσοκόμο, όπως έγινε και σε άλλα επαγγέλματα.
Επειδή η απόφαση ήταν διατυπωμένη έτσι που άφηνε απορίες, όπως πχ προκειμένου  να καταχωρηθεί η μελισσοκομική αποθήκη στο μητρώο φορέων εγκαταστάσεων μελισσοκομίας, μέσω του προεδρικού διατάγματος 78 (ΑΦ95) θα πρέπει εκτός από την οδηγία 852 να τηρηθεί και η 853.  Έτσι το υπουργείο υποστηρίζοντας την ΥΑ εξέδωσε  φύλο οδηγιών για την εφαρμογή της απόφασης. 
Στις οδηγίες πράγματι φαίνεται ότι η απόφαση 144 μας εξαιρεί από την υποχρέωση εφαρμογής πρότυπου ποιότητας HACCP, όμως δεν παύει να δημιουργεί προβλήματα αφού αναφέρεται σε «εγκαταστάσεις»,  και ως γνωστόν οι περισσότεροι μικροί μελισσοκόμοι δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις αφού βγάζουν και συσκευάζουν το μέλι τους σε κάποιο χώρο της οικίας τους  και όχι μέσα σε κάποιον ειδικό χώρο.  Αλλά και αν έχουν κάποιον χώρο, αυτός είναι στις περισσότερες περιπτώσεις οικονομικά ανέφικτο για έναν μικρό μελισσοκόμο να τον εναρμονίσει με την απόφαση.   Πρόκειται δηλαδή περί οικονομικού προβλήματος  και όχι υποτροπιασμού των μικρών μελισσοκόμων.
Μάλιστα απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώρηση στο μητρώο είναι η υποβολή λεπτομερούς σχεδιαγράμματος των εγκαταστάσεων αυτών, με προϋποθέσεις καταλληλότητας  που δεν είναι ξεκάθαρες (αναφέρονται στο παράρτημα IV της οδηγίας του υπουργείου) και έτσι η έγκριση καταλληλότητας εναπόκειται  στην διακριτική ευχέρεια του υπαλλήλου που θα μας ελέγξει.
Δεν είναι λοιπόν σαφές το αν ο μελισσοκόμος που φυγοκεντρίζει, αποθηκεύει και συσκευάζει  το μέλι του μέσα στο σπίτι του, το σπίτι του θεωρείται «κατάλληλος χώρος».  
Δεν είναι σαφές το αν είναι δεκτό ο μελισσοκόμος  να μπορεί να χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις άλλου μελισσοκόμου, φίλου του, αλλά να αποθηκεύει το μέλι στο σπίτι του.
Δεν είναι σαφές το αν είναι δεκτό πολλοί μελισσοκόμοι μαζί να συντηρούν από κοινού μία μελισσοκομική αποθήκη («εγκατάσταση») στην οποία να εκτελούν όλες τις εργασίες εκτός από την αποθήκευση η οποία θα γίνεται στο σπίτι τους.
Δεν είναι σαφές το αν είναι δεκτό ένας μελισσοκομικός σύλλογος όπως πχ ο δικός μας, ή κάποιος Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, να διατηρεί τέτοιες εγκαταστάσεις με σκοπό την εξυπηρέτηση των μελών του.
Ίσως είναι σκόπιμο όλα τα παραπάνω να προταθούν από την ΟΜΣΕ στο υπουργείο  ως λύση στο πρόβλημα νομιμότητας των μελισσοκόμων που αδυνατούν οικονομικά να συμμορφωθούν με την απόφαση 144. 


Εισήγηση προς την ΓΣ της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος
του μ/σ αν. Αττικής «ο Κηφήνας»
Θέμα: «Περί τοποθέτησης μελισσοσμηνών σε δασικούς δρόμους».

Αποτελεί πάγια τακτική των μελισσοκόμων να τοποθετούν τα μελίσσια στους δασικούς δρόμους για την συλλογή μελιού δάσους, κωνοφόρων, ερείκης κλπ.  Επειδή παρατηρήθηκε το φαινόμενο κάποια δασαρχεία να τοποθετούν απαγορευτικές πινακίδες για τοποθέτηση κυψελών ή ειδοποιούν τους μελισσοκόμους να πάρουν τα μελίσσια τους από τους δασικούς δρόμους πευκοδασών και ερεικώνων, θα πρέπει να δούμε το θέμα σοβαρά, και να ενεργήσουμε έτσι ώστε αυτή η τακτική να σταματήσει.
Η νομοθεσία που ορίζει την τοποθέτηση μελισσοσμηνών στην ύπαιθρο σήμερα, ουσιαστικά έχει να κάνει με τα εξής ΦΕΚ:
• Το ΦΕΚ 316/Α.16-9-1930, νόμος 4856/30, άρθρο 22, το οποίο βρίσκεται ακόμα σε ισχύ, σύμφωνα με το οποίο: «Οι αρμόδιες γεωργικές υπηρεσίες δεν έχουν δικαίωμα να απαγορεύσουν στους μελισσοκόμους την τοποθέτηση μελισσιών εντός δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών δασών και γεών, κατά την περίοδο συλλογής μελιού.  (Προσέξτε, η απόφαση  αναφέρεται σε νομαδικά μελισσοκομεία, που απομακρύνονται μετά την περίοδο συλλογής, και όχι σταθερά/μόνιμα μελισσοκομεία).»
Τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Νόμου 6238/ΦΕΚ/265/ΤΑ/14-08-1934 του Υπουργείου Γεωργίας, σύμφωνα με το οποίο:
«1. Η εις κατωκημένους χώρους τοποθέτησις μελισσιών απαγορεύεται εφ’ όσον δεν περιφράσσονται ταύτα μερίμνη των μελισσοτρόφων δια τοίχου, σανιδώματος ή πυκνού φυσικού ή τεχνητού φράκτου ύψους τουλάχιστον 2 μέτρων από της επιφανείας του εδάφους.
2. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν εφ’ όσον τα μελίσσια τοποθετούνται εις απόστασιν τουλάχιστον 30 μέτρων από κατωκημένας οικίας και 25 μέτρων από τας δημοσίας οδούς … κλπ».
 • Το ΦΕΚ 1501/Β’/30.7.2008 ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1, άρθρο 5:  «Απαγορεύεται η τοποθέτηση κυψελών μελισσών σε απόσταση μικρότερη των είκοσι πέντε (25) μέτρων από αγροτικούς δρόμους και οδούς και σε απόσταση μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων από κατοικημένες οικίες, εκτός εάν περιφράξουν αυτές με ειδικό πλέγμα ύψους δυο μέτρων τουλάχιστον.
Οι μελισσοτρόφοι είναι υποχρεωμένοι να τοποθετούν τις κυψέλες σε απόσταση πενήντα (50) μέτρων από ποιμνιοστάσια και από τόπους ποτίσματος ζώων.
Απαγορεύεται επίσης να τοποθετούνται κυψέλες σε καλλιεργημένες ή ακαλλιέργητες εκτάσεις χωρίς γραπτή συγκατάθεση των ιδιοκτητών.
Υποχρεούνται δε οι μελισσοτρόφοι, σε ανάλογο αριθμό κυψελών να αναγράφουν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνό τους.
Τέλος, κατά την τοποθέτηση των κυψελών στην ύπαιθρο να ενημερώνεται ο αρμόδιος αγροφύλακας της περιοχής.»
Η οποία τροποποιήθηκε με την υπαριθμ1011/4/3στ/22-4-2009 απόφαση, άρθρο 1, σύμφωνα με την οποία:   (δώστε προσοχή)
««1. Το άρθρο 5 της Αγρονομικής Διάταξης υπ’ αριθμ. 1 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1691/22.8.2008, τεύχος Β΄, αντικαθίσταται ως εξής: …. …. ….
Δεν το αναφέρω διότι είναι ακριβώς το ίδιο με το κείμενο του προηγουμένου νόμου, με μόνη διαφορά ότι απουσιάζει το εδάφιο που ορίζει τις αποστάσεις των 25 και 50 μέτρων, και απαγόρευε την τοποθέτηση των μελισσιών σε αγροτικούς δρόμους και οδούς. Δηλαδή σήμερα δεν υπάρχει νόμος που απαγορεύει να τοποθετούμε κυψέλες σε αγροτικούς δρόμους.
Έτσι σήμερα ο μόνος νόμος που ορίζει τις αποστάσεις κυψελών από τους δρόμους είναι ο νόμος 6238/ΦΕΚ/265/ΤΑ/14-08-1934.
Δεν γνωρίζω αν κάποιος μελισσοκομικός σύλλογος ή η ΟΜΣΕ έχουν ζητήσει εξηγήσεις από τα συγκεκριμένα δασαρχεία για το πώς νομιμοποιούνται να απαγορεύουν την τοποθέτηση μελισσοσμηνών σε δασικούς δρόμους,  και έτσι δεν γνωρίζω αν έχει δοθεί κάποια εξήγηση από τα δασαρχεία.  Πάντως από συζητήσεις που έχω κάνει με μελισσοκόμους αλλά και από μαρτυρίες μελισσοκόμων σε μελισσοκομικές ομάδες του fb, υποθέτω ότι πρόκειται για λανθασμένη  ερμηνεία του 6238/ΦΕΚ/265/ΤΑ/14-08-1934.  Νομίζω ότι πρόκειται δηλαδή περί παρεξήγησης ίσως και σκοπιμότητας. 
Προφανώς εδώ ο επίμαχος χαρακτηρισμός «κλειδί» είναι η ονομασία «δημόσιες οδούς», όπου τα δασαρχεία στην φράση αυτή εντάσσουν και τις δασικές, αφού και οι δασικές οδοί ανήκουν στο δημόσιο.  Όμως αυτή η ερμηνεία είναι λάθος διότι η έννοια της δημοσίας οδού το 1934 ήταν διαφορετική από την σημερινή και είχε την έννοια της κυρίας και πολυσύχναστης οδού, και ιδίως εκείνην που ένωνε  δύο χωριά, και όχι την έννοια της οδού που απλά ανήκει στο δημόσιο.
Ομοίως, σήμερα λέμε «εθνική οδός» υπό την έννοια της κυρίας αρτηρίας που διασχίζει την Ελληνική επικράτεια. Αν η έννοια της ονομασίας «εθνική οδός» ήταν η οδός που ανήκει στο έθνος των Ελλήνων, τότε όλοι οι δρόμοι της Ελλάδος θα ήταν εθνικοί οδοί, αφού ανήκουν στο Ελληνικό έθνος. Ακόμα και οι δασικοί δρόμοι ανήκουν στο Ελληνικό έθνος, άρα θα ήταν εθνικές οδοί.  Δεν είναι όμως!
Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από τον κρατικό μηχανισμό αλλά και από τους πολίτες ότι τα μελίσσια πρέπει να πηγαίνουν εκεί που η φύση δίνει το μέλι, και όχι να μεθοδεύουν τρόπους να μας βγάλουν έξω από τα δάση, τα οποία μας δίνουν το 65% της παραγωγής μας. Οι τόποι που δίνουν μέλι είναι λογικό ότι θα γεμίζουν μελίσσια.  Δεν είναι λογικό το κράτος να προσπαθεί να αναπτύξει την μελισσοκομία δίνοντας μάλιστα και επιδοτήσεις πχ για αντικατάσταση κυψελών, πετρελαίου κίνησης, να ενισχύει τους νέους μελισσοκόμους κλπ, αλλά όταν έρθει η στιγμή να πάμε τα μελίσσια μας στους μελισσότοπους για να μεζέψουν επιτέλους το μέλι, αυτό με κάποιο τρόπο να απαγορεύεται. Είναι παρανοϊκό να απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο η τοποθέτηση μελισσιών στους μελισσότοπους! Οι μελισσοκόμοι από αυτό ζούμε.
Στις περισσότερες των περιπτώσεων η τοποθέτηση μελισσιών στα δάση όχι μόνον δεν είναι εφικτή σε απόσταση 25 μέτρων από τους δασικούς δρόμους, αλλά η μόνη δυνατότητα  του μελισσοκόμου είναι να τα τοποθετήσει πάνω στον δασικό δρόμο, αφού τα δάση είναι πυκνά και η πρόσβαση είναι αδύνατη. Ακόμα κι αν υπάρχει κάποιο προσβάσιμο ξέφωτο, δεν είναι πάντα δυνατή η απόσταση των 25 μέτρων.  Γι αυτό και μέχρι σήμερα οι δασικοί δρόμοι ήταν γεμάτοι μελίσσια χωρίς ποτέ η ελληνική πολιτεία να μας ενοχλήσει. Σήμερα τι άλλαξε;
Εδώ κατά την άποψή μου έχουμε δύο επιλογές:
Α) Να ζητήσουμε μέσω της ΟΜΣΕ να στείλει αίτημα στο ΥΠΑΑΤ ζητώντας να εκδοθεί υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία να μην ισχύει η απόσταση των 25 μέτρων και  να μην απαγορεύεται η τοποθέτηση κυψελών σε δασικούς δρόμους και ζώνες πυρασφάλειας. Βεβαίως υπό την προϋπόθεση ότι δεν κλείνουμε τον δασικό δρόμο και υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες για τους περαστικούς. Ίσως και άλλες προϋποθέσεις πχ να μην τοποθετούνται μελίσσια σε δασικούς δρόμους διέλευσης αιγοπροβάτων κλπ.
Β) Υπό τον φόβο αν ζητήσουμε την παραπάνω απόφαση και αναμοχλεύσουμε το θέμα, η απόφαση να είναι εις βάρος μας …., να μην σταλθεί αίτημα στο υπουργείο, ώστε να εξακολουθήσει να ισχύει ο νόμος του 1934, όμως τόσο οι τοπικοί σύλλογοι όσο και η ΟΜΣΕ να επεμβαίνουν έντονα και εγγράφως, στις περιπτώσεις που προκύπτει κάποιο πρόβλημα εκδίωξης μελισσοκόμων και απαγορευτικών πινακίδων για τοποθέτηση μελισσοσμηνών, ενημερώνοντας τα δασαρχεία ότι δεν νομιμοποιούνται να διώχνουν τους μελισσοκόμους από τα δάση.
Με την παρούσα εισήγηση ο Κηφήνας προτείνει στην ΓΣ της ΟΜΣΕ να αποφασίσει αν θα κινηθούμε συλλογικά σύμφωνα με τα παραπάνω.Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας
της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΜΣΕ)

Σήμερα …… η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΜΣΕ) αποφάσισε την ανάγκη θέσπισης Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας (ΕΚΛ), κατανοώντας τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του. 
Άρθρο 1ο
§1.  Ο ΕΚΛ δεν τροποποιεί το καταστατικό ίδρυσης και λειτουργίας της ΟΜΣΕ, ούτε αντιβαίνει στην ισχύουσα νομοθεσία  αλλά εναρμονίζεται πλήρως με αυτά, διευκρινίζοντας  ότι απαιτείται  ώστε να μην υπάρχουν παρανοήσεις και ασάφειες.  Συντονίζει τον τρόπο λειτουργίας της ομοσπονδίας και των ΓΣ και εναρμονίζει την ιδιοσυγκρασία του συνόλου των μελών/αντιπροσώπων  με την νομοθεσία και το καταστατικό.  Σε περίπτωση που κάποιο άρθρο η παράγραφος του  ΕΚΛ συμβεί να έρθει σε αντίθεση ή  δυσαρμονία με τη νομοθεσία ή το καταστατικό, εννοείται ότι καταργείται άμεσα και αυτοδικαίως, και ισχύουν το καταστατικό και η νομοθεσία. Οι σύλλογοι μέλη της ΟΜΣΕ και οι αντιπρόσωποί τους  με την αίτηση εγγραφής τους και την εκούσια παραμονή τους στην ΟΜΣΕ,  αποδέχονται την υποχρέωση να τηρούν τον ΕΚΛ.
§2. Ο ΕΚΛ μπορεί να εγκριθεί, τροποποιηθεί ή καταργηθεί μόνον με απόφαση της ΓΣ.   Επομένως κάθε τακτικό μέλος της ΟΜΣΕ έχει δικαίωμα να θέσει πρόταση στην ΓΣ για την τροποποίηση ή κατάργηση του ΕΚΛ, εκθέτοντας υποχρεωτικά τους λόγους.
§3. Μέρος του ΕΚΛ αποτελεί και το Τυπικό Διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης (ΤΔΓΣ), ως ενδεικτικός τόπος διεξαγωγής της ΓΣ.

Άρθρο 2ο
§1.  Κάθε μελισσοκομικός σύλλογος  που δικαιούται μέσω των αντιπροσώπων του να συμμετέχει στη ΓΣ, συνεπάγεται ότι  κάθε αντιπρόσωπός του δικαιούται να λαμβάνει βήμα στην ημερήσια διάταξη της ΓΣ προκειμένου:
α) να ενημερώσει τα μέλη για θέματα που αφορούν  στην ΟΜΣΕ  και τις επιδιώξεις της,
β) να καταθέσει ερωτήσεις, προβληματισμούς και παρατηρήσεις, και
γ) να εισηγηθεί θέματα προς διαβούλευση και ψηφοφορία. 
δ) Κάθε αντιπρόσωπος/μέλος  που εισηγηθεί  θέμα στη ΓΣ, έχει το δικαίωμα δευτερολογίας.  Μετά την δευτερολογία του, εναπόκειται στον πρόεδρο της ΓΣ αν δώσει και πάλι τον λόγο στα μέλη, και αν τον δώσει, τότε ο εισηγητής έχει και πάλι τον τελευταίο λόγο.
ε) Το προεδρείο της ΓΣ (δηλαδή οι πρόεδροι, ο γραμματέας και ο ψηφολέκτης)  λαμβάνουν το λόγο τελευταίοι των μελών, πριν τη δευτερολογία του εισηγητή.
§2.  Τα μέλη που επιθυμούν να λάβουν  βήμα στην  ημερήσια διάταξη της ΓΣ, υποχρεούνται να το έχουν δηλώσει περιληπτικά γραπτώς, με επιστολή ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στο ΔΣ της ΟΜΣΕ, τουλάχιστον 30 ημέρες  προ της διεξαγωγής της ΓΣ.  Το ΔΣ υποχρεούται να εξετάσει και εγκρίνει αν τα θέματα αυτά συμβαδίζουν με τους σκοπούς της ΟΜΣΕ, και να τα αναρτήσει   στην ιστοσελίδα της, ώστε όποια μέλη/σύλλογοι  ενδιαφερθούν, να έχουν λάβει γνώση των θεμάτων και να είναι προετοιμασμένα.  Αν το ΔΣ αποφασίσει ότι κάποιο θέμα είναι ασύμβατο και άσχετο με την φύση της ΟΜΣΕ, υποχρεούται να μην εγκρίνει την συμμετοχή του θέματος στην ΓΣ, όμως  η απόφαση του ΔΣ για την απόρριψη των θεμάτων θα τεθεί υπό την έγκριση της ΓΣ.
Έτσι λοιπόν η ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΟΜΣΕ θα έχει περίπου ως εξής:
“Το ΔΣ της ΟΜΣΕ ενέκρινε για την  ημερήσια διάταξη της (τάδε) ΓΣ τα εξής θέματα ως συμβατά με την φύση της ΟΜΣΕ: α..., β..., γ..., κλπ, κι απέρριψε τα εξής θέματα: ε..., ζ..., η..., κλπ”  ως ασύμβατα.
§3.  Μετά από κάθε εισήγηση κάθε θέματος ο πρόεδρος της ΓΣ υποχρεούται να διεξάγει διαβούλευση μεταξύ των μελών της ΓΣ, και κατόπιν να διεξάγει την ψηφοφορία που θα αναδείξει την απόφαση της ΓΣ. 
§4. Το ερώτημα που θέτει ο πρόεδρος της ΓΣ σε ψηφοφορία, είναι πάντα «ποιος ΣΥΜΦΩΝΕΙ» με την εισήγηση, ποτέ ποιος διαφωνεί.
§5. Τα μέλη της ΟΜΣΕ εισερχόμενα στην αίθουσα της ΓΣ γράφουν το όνομά τους σε κατάσταση (παρουσιολόγιο) και υπογράφουν.  Πριν την έναρξη της διαδικασίας της ΓΣ ο Ταμίας της ΟΜΣΕ παραβάλλει το ημερήσιο παρουσιολόγιο με την κατάσταση των ταμιακώς ενήμερων μελών.  Έτσι η ΟΜΣΕ γνωρίζει πόσα και ποιά από τα παριστάμενα μέλη έχουν δικαίωμα εισόδου στην ΓΣ, άρα και ψήφου.
Στις Γενικές Συνελεύσεις της ομοσπονδίας μπορούν να παρίστανται και επισκέπτες από τα μέλη της ΟΜΣΕ προκειμένου  να παρακολουθήσουν την διαδικασία, όμως στις ψηφοφορίες ο πρόεδρος της ΓΣ απαιτεί από τους παρισταμένους  που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου να εγκαταλείψουν την αίθουσα μέχρι το πέρας της ψηφοφορίας.
Άρθρο 3ο
§1.  Ο πρόεδρος, ο γραμματέας και ο ψηφολέκτης της ΓΣ εκλέγεται στην αρχή κάθε συνέλευσης δια ψηφοφορίας των μελών της ΓΣ.  Την ψηφοφορία για την εκλογή τους επιμελείται το ΔΣ του συλλόγου σύμφωνα με τα κεκανονισμένα από το καταστατικό, και γίνεται δι ανάτασης της δεξιάς των μελών. 
§2.  Κάθε αντιπρόσωπος συλλόγου που έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις, έχει το δικαίωμα να προτείνει τον εαυτό του ως υποψήφιο πρόεδρο, γραμματέα ή ψηφολέκτη της ΓΣ, και αν επιθυμεί μπορεί να αιτιολογήσει την πρότασή του.  
§3.  Σε περίπτωση μίας μόνον υποψηφιότητας για κάθε ένα από τα παραπάνω καθήκοντα, αναλαμβάνει ο μοναδικός υποψήφιος δίχως εκλογές. 
Κανένα μέλος του συλλόγου δεν έχει το δικαίωμα να προτείνει άλλο μέλος ως πρόεδρο, γραμματέα ή ψηφολέκτη της ΓΣ,  παρά μόνον τον εαυτό του.   Όμως σε περίπτωση καθολικής απροθυμίας των παρισταμένων μελών να αναλάβουν τα παραπάνω  καθήκοντα, ο πρόεδρος του ΔΣ υποχρεούται να προτείνει για  τα καθήκοντα αυτά,  μέλη της αρεσκείας του, και τα θέτει υπό την έγκριση της  ΓΣ.  Τα μέλη που θα οριστούν κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν έχουν δικαίωμα να αρνηθούν τα καθήκοντα.
§4.  Μέλη (αντιπρόσωποι των συλλόγων) της ΟΜΣΕ που είναι ταυτόχρονα και  μέλη του τρέχοντος ΔΣ και της ΕΕ, αποκλείονται από πρόεδροι της ΓΣ, όχι όμως και από γραμματείς η ψηφολέκτες, εφ όσον τα προς ψηφοφορία θέματα της ημερήσιας διάταξης  δεν αποτελούν εισήγηση μομφής εναντίον τους. 
Μέλη του συλλόγου που είχαν διατελέσει ως ΔΣ, αντιπρόσωποι  ή ΕΕ την προηγούμενη τριετή περίοδο,  αποκλείονται από πρόεδροι, γραμματείς και ψηφολέκτες της ΓΣ, αν στην ΓΣ πρόκειται να εξετασθούν θέματα που έχουν να κάνουν με τον έλεγχό τους επί  της προηγουμένης περιόδου.
§5.  Ο πρόεδρος της ΓΣ υποχρεούται να προεδρεύει σύμφωνα με το καταστατικό, τους ειδικούς κανονισμούς  και  να καταβάλει κάθε φιλότιμη  προσπάθεια για τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της ΓΣ. 
  §6. Κάθε αντιπρόσωπος μελισσοκομικού συλλόγου που νομίμως λαμβάνει μέρος στη ΓΣ, και αντιληφθεί ότι η διαδικασία δεν είναι σύμφωνη με το καταστατικό και τον ΕΚΛ,  έχει δικαίωμα ένστασης επί της διαδικασίας και μπορεί να διακόψει την ΓΣ, όρθιος δια της ανάτασης της χειρός, φωνάζοντας ταυτόχρονα την λέξη «ΕΝΣΤΑΣΗ».  Στην περίπτωση αυτή ο πρόεδρος της ΓΣ υποχρεούται να διακόψει αμέσως την διαδικασία και να δώσει τον λόγο στο μέλος  που προέβαλε την ένσταση, το οποίο υποχρεούται να αιτιολογήσει την ένστασή του. Ενστάσεις που δεν αιτιολογούνται δεν γίνονται δεκτές.  Μετά την αιτιολόγηση της ένστασης ο πρόεδρος της ΓΣ έχει τρείς επιλογές:
Α) να συμφωνήσει ως προς την ένσταση αν αυτή είναι σύμφωνη με το καταστατικό, τη νομοθεσία και τον ΕΚΛ,  να ευχαριστήσει το μέλος για την υπόδειξη,  και η διαδικασία  να συμμορφωθεί  με αυτή την υπόδειξη.
Β) να διαφωνήσει με την ένσταση και να παραιτηθεί δίχως να υποχρεούται να αιτιολογήσει, αν ο ίδιος πιστεύει ότι σε περίπτωση έντασης η παραίτηση του  θα κατευνάσει τα πνεύματα.
Γ) να διαφωνήσει με την ένσταση, να αιτιολογήσει την διαφωνία του και να θέσει το θέμα σε σύντομη διαβούλευση με φανερή ψηφοφορία στην ΓΣ. Κατόπιν μπορεί είτε να  συμμορφωθεί με την απόφαση της ΓΣ είτε να παραιτηθεί.
§7.  Ο πρόεδρος της ΓΣ υποχρεούται να θέσει θέμα ανάκλησης του γραμματέα της ΓΣ, εφόσον διαπιστώσει ανεπάρκεια ικανοτήτων ή υποτροπιασμό, και αιτιολογεί υποχρεωτικά τη θέση του.
§8.  Σε περίπτωση έντασης, κάθε μέλος του προεδρείου της ΓΣ δικαιούται να παραιτηθεί, δίχως να υποχρεούται να αιτιολογήσει την πράξη του, όταν εκείνος πιστεύει ότι η παραίτησή του θα κατευνάσει τα πνεύματα.
§9.  Ο γραμματέας της ΓΣ συντάσσει τα πρακτικά συμβουλευόμενος  την συγκεκριμένη φόρμα (πρότυπο) που περιλαμβάνεται στο ΤΔΓΣ. Σημειώνει επιπλέον οτιδήποτε ο ίδιος  θεωρεί σκόπιμο να μνημονευτεί, ότι ζητηθεί να μνημονευτεί από τους ομιλούντες συναδέλφους και ότι του ζητηθεί από τον πρόεδρο της ΓΣ.
§11.  Στην αρχή κάθε τακτικής ΓΣ,  αμέσως μετά την εκλογή του προέδρου, γραμματέα και ψηφολέκτη, ο πρόεδρος της ΓΣ δίνει πάντα εντολή στον γραμματέα να εκφωνήσει τα πρακτικά της τελευταίας τακτικής ΓΣ και των πρακτικών όλων των εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων που έγιναν μετά την τελευταία τακτική  ΓΣ.
Στο τέλος κάθε συνέλευσης τα πρακτικά της  εκφωνούνται δυνατά από τον γραμματέα προς τα μέλη της  ΓΣ, προτείνονται διορθώσεις ή διασαφηνίσεις από τα μέλη και τον πρόεδρο της ΓΣ,  και επικυρούνται από την ΓΣ με απόλυτη πλειοψηφία.  Υπογράφονται από τον γραμματέα και τον πρόεδρο της ΓΣ και παραδίδονται για φύλαξη στον γραμματέα του ΔΣ, ο οποίος μεριμνά ώστε σε διάστημα 15 ημερών να έχουν διανεμηθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους συλλόγους μέλη της ΟΜΣΕ.

Άρθρο 4ο
§1.  Στην έδρα κάθε ΓΣ κάθονται αποκλειστικά και μόνον τα μέλη του προεδρείου της ΓΣ, δηλαδή οι πρόεδροι, ο γραμματέας και ο ψηφολέκτης. Στα εμπρός καθίσματα της αίθουσας  κάθονται τα μέλη του ΔΣ και τα μέλη της ΕΕ.
§2.  Το τελευταίο θέμα  κάθε ετήσιας τακτικής ΓΣ  πριν την έγκριση των πρακτικών, είναι ο απολογισμός των πεπραγμένων του ΔΣ και η γνωμοδότηση  για αυτά της ΕΕ.  Αμέσως μετά  ο πρόεδρος δίνει τον λόγο στα μέλη για ερωτήσεις ή παρατηρήσεις,  και διεξάγει ψηφοφορία για την έγκριση των πεπραγμένων του ΔΣ.  Ο απολογισμός και η  έγκριση ή απόρριψή τους από την  ΓΣ  καταχωρείται στα πρακτικά.  
§3.  Αν η ΓΣ δεν εγκρίνει τα πεπραγμένα του ΔΣ, τότε ο πρόεδρος της ΓΣ υποχρεούται να διεξάγει ψηφοφορία για το αν τα μέλη της ΓΣ επιθυμούν την αλλαγή του ΔΣ.  Σε αυτή την περίπτωση δεκτά αποτελέσματα για την αντικατάσταση του ΔΣ γίνονται μόνον με ενισχυμένη πλειοψηφία 70%+ επί του συνόλου των μελών της ΟΜΣΕ. Αν η απόφαση είναι καταφατική, τότε ορίζει την ημερομηνία (αν είναι δυνατόν εντός μηνός) των αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου ΔΣ.
Άρθρο 5ο
§1.  Το ΔΣ φροντίζει ώστε σε κάθε ΓΣ να υπάρχουν:
α) Η/Υ,  εκτυπωτής  και χαρτί για τη δημιουργία ψηφοδελτίων, και αν έχει ζητηθεί από κάποιο μέλος / εισηγητή, να υπάρχει προτζέκτωρ για την παρουσίαση της εισήγησης.
β) Κάλπη αδιαφανή, χρώματος λευκού για την συλλογή των ψηφοδελτίων.
§2. Στην έδρα του προέδρου της ΓΣ να υπάρχουν τρία στοιχεία:
 
 Α’  φάκελος (κόκκινος) να περιέχει το καταστατικό του συλλόγου,  τον ΕΚΛ , το ΤΔΓΣ, τα άρθρα του Αστικού κώδικα και  κάθε ΦΕΚ και νομοθεσία που ορίζει τη λειτουργία της Ομοσπονδίας.
 
 Β΄ το βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων  που περιέχει τα πρακτικά όλων  των ΓΣ,

 Γ’ φάκελος (μπλέ) να περιέχει όλες τις νομοθεσίες με θέματα που αφορούν τις επιδιώξεις του συλλόγου, δηλαδή φορολογικό, ασφαλιστικό, μελισσοκομικά αυτοκίνητα, διακίνηση του μελιού, φυτοφάρμακα κλπ. Ο συγκεκριμένος φάκελος, λόγω όγκου, μπορεί και να υπάρχει  μόνον σε ψηφιακή μορφή (πχ
USB stick), πάντως να είναι δυνατή η εύρεση κάπου νόμου την στιγμή της ΓΣ.
Δ’ Βιβλίο (ευρετήριο) Αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται  όλες οι αποφάσεις, αριθμημένες με τον αύξοντα αριθμό και την ημερομηνία της απόφασης, πχ απόφαση 1/της 20/2/2020, ώστε να είναι εύκολη η εύρεση κάποιας απόφασης δίχως να χρειάζεται να ανατρέχουμε στα πρακτικά.
Ε’ το Βιβλίο Πρακτικών του ΔΣ.
§3. Στην έδρα του προεδρείου ή σε άλλο εμφανές σημείο υπάρχει πάντα αναρτημένη μικρή σημαία/ έμβλημα με το λογότυπο της ΟΜΣΕ.

Άρθρο 6ο
§1 Στις ψηφοφορίες αρχαιρεσιών  η διαδικασία είναι αυτή που εκάστοτε ορίζεται από το νόμο και το καταστατικό.
§2 Στις ψηφοφορίες των ΓΣ  περί των αποφάσεων για τα  θέματα που έχουν τεθεί από τα μέλη ως εισηγήσεις, τα αποτελέσματα πρέπει να έχουν αναδειχθεί από την ψηφοφορία είτε ομόφωνα (100%) είτε με απόλυτη πλειοψηφία (<51% +), ποτέ όμως με σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση σχετικής πλειοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο θεμάτων που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.
§3 Σε ψηφοφορίες για την διαγραφή μέλους από την ΟΜΣΕ, δεκτά γίνονται μόνον τα αποτελέσματα ενισχυμένης πλειοψηφίας  (70% επί των ενεργών μελών της ΟΜΣΕ).
§4 Οι ψηφοφορίες ως προς τις εισηγήσεις γίνονται πάντα ονομαστικά,  και τα αποτελέσματα αναφέρονται στα πρακτικά, προκειμένου οι σύλλογοι να γνωρίζουν την θέση που έλαβαν οι αντιπρόσωποί τους.
Σε περιπτώσεις που έστω και ένα μέλος της ΓΣ εισηγηθεί η ψηφοφορία  σε κάποιο θέμα να γίνει  κατά ενισχυμένη πλειοψηφία, ο πρόεδρος της ΓΣ υποχρεούται να διεξάγει φανερή ψηφοφορία αν τα μέλη της ΓΣ εγκρίνουν την εισήγηση, και πράττει σύμφωνα με την απόφασή Της.
§5. Στις ψηφοφορίες διά της ανάτασης των χειρών, οι ψήφοι μετρούνται από τον ψηφολέκτη δυνατά (ένα δύο, τρία κλπ) που περπατά μέσα στην αίθουσα κοντά στα μέλη, δείχνοντας έντονα τα άτομα που μετρά, και όλα τα μέλη παρακολουθούν και μετρούν μαζί του. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος αντιληφθεί λάθος μέτρημα, σηκώνεται όρθιο και φωνάζει “λάθος μέτρημα” και η διαδικασία επαναλαμβάνεται από την αρχή.  Σε περίπτωση που ο ψηφολέκτης κάνει λάθος για τρείς συνεχόμενες φορές, ο πρόεδρος της ΓΣ υποχρεούται να θέσει θέμα αλλαγής του.
Σε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας διά ψηφοδελτίων σε εισήγηση μέλους, τα μέλη προσέρχονται αυτοπροσώπως με τη σειρά τους στην κάλπη και ρίχνουν το ψηφοδέλτιο. Εφόσον έχουν ψηφήσει όλα τα μέλη της ΓΣ, ο πρόεδρος της ΓΣ δίνει την εντολή στον ψηφολέκτη να ανοίξει την κάλπη επάνω στην έδρα της ΓΣ, με τρόπο που οι κινήσεις του να είναι ορατές από όλα τα μέλη.  Οι ψήφοι καταμετρούνται δυνατά από την τριμελή εφορευτική επιτροπή που έχει ορίσει η ΓΣ, πάνω στην έδρα της ΓΣ και με τρόπο που να είναι τα πάντα ορατά από όλα τα μέλη,  και καταγράφονται επισήμως από τον γραμματέα της ΓΣ, και άλλα δύο μέλη  της εφορευτικής επιτροπής, ο καθένας τους χωριστά.  Τα αποτελέσματα και των τριών καταγραφέων πρέπει να συμφωνούν απολύτως. Διαφορετικά η καταμέτρηση επαναλαμβάνεται.
Μετά το τέλος της καταμέτρησης τα ψηφοδέλτια παραμένουν στην κάλπη, και κάθε μέλος της ΓΣ έχει το δικαίωμα να τα επανεξετάσει.  Μετά το τέλος της καταμέτρησης ο πρόεδρος με τον γραμματέα της ΓΣ επικυρώνουν τα αποτελέσματα, και ο γραμματέας της ΓΣ τα καταχωρεί στα πρακτικά.  Μετά την καταχώρηση των αποτελεσμάτων στα πρακτικά, τα ψηφοδέλτια καταστρέφονται.
§6 Σε περιπτώσεις που μία ΓΣ δεν καταφέρει να ολοκληρώσει τις εργασίες της λόγω χρόνου,  κόπωσης των μελών, απουσίας προγραμματισμένου εισηγητή ή άλλου λόγου, με την έγκρισή της  συνεχίζει τις εργασίες της την επομένη εβδομάδα ή σε μέρα που θα οριστεί με απόφαση των μελών Της.   Όμως θα τηρηθούν και εγκριθούν τα μέχρι εκείνου του σημείου πρακτικά της, και θα προστεθούν στα τελικά πρακτικά με το τέλος των εργασιών της την επομένη εβδομάδα ή την μέρα που θα ορισθεί με απόφαση των μελών Της.  Η ΓΣ δεν μπορεί να διακοπεί όταν βρίσκεται εισήγηση για ψηφοφορία σε εξέλιξη.

Άρθρο 7ο
§1 Το ΔΣ έχει επωμιστεί το καθήκον να λειτουργεί το σύλλογο. Δηλαδή,  μαζεύει τις εισφορές, ενεργεί πληρωμές, κρατεί τα έγγραφα, διοργανώνει σεμινάρια και εκδηλώσεις, συγκαλεί την ΓΣ και φροντίζει ώστε να υπάρχουν τα απαραίτητα για την εύρυθμη διεξαγωγή της, όπως αίθουσα, καθίσματα, έδρες, βάθρα, κάλπες κλπ, και προπαντός το ΔΣ εκτελεί τις αποφάσεις της ΓΣ.  
§2  Το ΔΣ ως όργανο του συλλόγου έχει επωμιστεί την εκτέλεση των αποφάσεων της ΓΣ.  Η ΓΣ ως ανώτατο όργανο του συλλόγου μπορεί σε ειδικά θέματα να αποδίδει καθήκοντα εργασίας και σε άλλα μέλη (ομάδες εργασίας) για απολύτως συγκεκριμένα θέματα. Και κάθε μέλος του συλλόγου μπορεί να ζητήσει από την ΓΣ να του ανατεθεί κάτι τέτοιο.
Οι ομάδες εργασίας ενεργούν επικουρικά προς το ΔΣ.  Σε κάθε ομάδα εργασίας προεδρεύει υποχρεωτικά ένα μέλος του ΔΣ που ενημερώνει το ΔΣ για τις ενέργειες της ομάδας εργασίας.  Κάθε έγγραφο που θα χρειαστεί να εκδώσει μία ομάδα εργασίας (αιτήσεις κλπ) όταν  απαιτείται  να φέρει το όνομα και σφραγίδα της ΟΜΣΕ, εγκρίνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από το ΔΣ, ποτέ από τα μέλη της ομάδας εργασίας.
§3.  Η σφραγίδα της ΟΜΣΕ φυλάσσεται και χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνον από τον γραμματέα του ΔΣ. Είναι ο μόνος που μπορεί να σφραγίζει έγγραφα εν ονόματι της ομοσπονδίας μας εφόσον αυτά έχουν εγκριθεί είτε από το ΔΣ είτε από την ΓΣ.  Γίνεται σαφές ότι κανένα μέλος της ΟΜΣΕ δεν δικαιούται να θέτει την σφραγίδα της ΟΜΣΕ επί των προσωπικών του επιστολών και απόψεων. Αν βρεθεί έγγραφο που φέρει την σφραγίδα της ΟΜΣΕ δίχως την σχετική απόφαση του ΔΣ ή της ΓΣ, θεωρούνται υπεύθυνοι τόσο οι υπογράφοντες το έγγραφο όσο και ο εκάστοτε γραμματέας του ΔΣ.
§4.   Όταν ένα μέλος/αντιπρόσωπος συλλόγου προς την ΟΜΣΕ,  στο οποίο δεν έχει αποδοθεί από την ΟΜΣΕ κάποιο καθήκον αντιπροσώπευσης, ενεργήσει εν ονόματι και για λογαριασμό Της, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως αντιπρόσωπο, νοείται ως αυθαιρεσία (αντιποίηση). Σε αυτή την περίπτωση το ΔΣ της ΟΜΣΕ υποχρεούται να ενημερώσει τον σύλλογό του και να ζητήσει την αντικατάστασή του.  Σε περίπτωση που ο σύλλογος το μέλος του οποίου ενέργησε αυθαιρέτως δεν τον ανακαλέσει και το μέλος εξακολουθήσει να ενεργεί αυθαιρέτως, το ΔΣ υποχρεούται να θέσει θέμα αποβολής του εν λόγω συλλόγου από την ομοσπονδία μας.
§7.  Αν μέλος της ΟΜΣΕ συνεχίσει τις αντιπροσωπευτικές ή διοικητικές πράξεις και μετά τη λήξη της θητείας του, νοείται ως αυθαιρεσία και αποτελεί σοβαρό λόγο για να τεθεί θέμα διαγραφής του από μέλος της ΟΜΣΕ, όπως και στην προηγουμένη παράγραφο.
§8 Σε περίπτωση που ένας εκλεγμένος αντιπρόσωπος για τα κλαδικά θέματα ή μέλος ομάδας εργασίας, ή μέλος του ΔΣ, συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στα καθήκοντα που έχει αναλάβει, υποχρεούται να ενημερώσει την ΟΜΣΕ  ζητώντας βοήθεια ή ζητώντας ακόμα και την αντικατάστασή του.
§9 Η ανάληψη των καθηκόντων των μελών του νέου ΔΣ, των αντιπροσώπων, και κάθε ομάδας εργασίας, γίνεται υπό μορφή μικρής σύντομης τελετής.  Η διαδικασία έχει ως εξής:  Ο πρόεδρος της ΓΣ καλεί τους εγκριθέντες που θα αναλάβουν τα καθήκοντα και εκφωνεί την υπόσχεση:
«Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν, και υπόσχομαι επί της τιμής μου να ενεργώ συμφώνως προς την Ελληνική Νομοθεσία, τις αποφάσεις της ΓΣ, το Καταστατικό και τους κανονισμούς της ομοσπονδίας μας».
Τα εκλεγμένα μέλη τοποθετούν το χέρι τους στο στήθος στο  ύψος της καρδιάς και φωνάζουν ταυτόχρονα  την λέξη «Υπόσχομαι».

Άρθρο 8ο
Τα μέλη του συλλόγου υποχρεούνται να συμπεριφέρονται με σεβασμό προς τα υπόλοιπα μέλη και τη ΓΣ. Ειδικότερα:
α) Όταν  στις ΓΣ τα μέλη λαμβάνουν βήμα είτε το λόγο από τη θέση τους,  απευθύνονται  πάντα στον πρόεδρο της ΓΣ και πάντα στον πληθυντικό, με την προσφώνηση “αγαπητέ προεδρεύοντα συνάδελφε”.
β) Ποτέ δεν γίνεται διάλογος μεταξύ των μελών. Όταν κάποιο μέλος θέλει να απευθυνθεί  σε άλλο μέλος, το κάνει μέσω του προέδρου χρησιμοποιώντας τρίτο πρόσωπο και πάντα αποκαλώντας τον άλλο συνάδελφο ως “αγαπητό συνάδελφο”, πχ ... [αγαπητέ προεδρεύοντα συνάδελφε, ο αγαπητός συνάδελφος τάδε είπε ότι ... ή, θέλω να του πώ ότι … ]
Μόνον ο πρόεδρος της ΓΣ μπορεί να απευθύνεται κατευθείαν στα μέλη, χρησιμοποιώντας  πάντα πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, και πάντα με την προσφώνηση “αγαπητέ συνάδελφε”.
γ) Τα μέλη που επιθυμούν να μιλήσουν (να τοποθετηθούν ή να ερωτήσουν) ζητούν πάντα τον λόγο από τον πρόεδρο της ΓΣ, διά της ανάτασης της χειρός, και ποτέ δεν τον λαμβάνουν δίχως την άδειά του.  Ο πρόεδρος υποχρεούται να δίδει τον λόγο κατά σειρά σε όποιο μέλος της ΓΣ τον έχει ζητήσει. Ποτέ δεν μπορεί να αρνηθεί να δώσει τον λόγο σε μέλος που τον ζητά, ή να κλείσει ένα θέμα όταν μέλη ζητούν να τοποθετηθούν.
δ) Τα μέλη υποχρεούνται να μη διακόψουν άλλο μέλος που έχει λάβει τον λόγο, αλλά να περιμένουν να ολοκληρώσει, και κατόπιν  να ζητήσουν τον λόγο από τον πρόεδρο της ΓΣ.  Αν θεωρήσουν ότι γιά κάποιο λόγο πρέπει άμεσα να αφαιρεθεί το δικαίωμα λόγου από τον ομιλούντα, μπορούν να ακολουθήσουν την διαδικασία της ένστασης που περιγράφεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 3.
Μόνον ο πρόεδρος της ΓΣ έχει το δικαίωμα να αφαιρεί το δικαίωμα λόγου  από τα μέλη, στις περιπτώσεις που διαπιστώσει κατάχρηση του δικαιώματος, (δηλαδή όταν το μέλος  αυθαδιάζει, επαναλαμβάνεται ή επαναλαμβάνει ότι έχει ήδη ειπωθεί και καλυφθεί από άλλους συναδέλφους, είτε έχει καταναλώσει αρκετό χρόνο δίχως να έχει γίνει αντιληπτό το θέμα του, είτε είναι εκτός θέματος κλπ) και εξηγώντας πάντα τους λόγους, πχ “αγαπητέ συνάδελφε τάδε, σας αφαιρώ το λόγο διότι αυθαδιάζατε και επαναλαμβάνεστε. Παρακαλώ καθίστε κάτω.” Αν το μέλος του οποίου έχει αφαιρεθεί ο λόγος, θεωρήσει ότι κακώς έγινε, μπορεί να προβεί σε ένσταση.
ε)  Τα μέλη υποχρεούνται κατά τη διάρκεια ΓΣ να μη συζητούν μεταξύ τους δημιουργώντας θόρυβο, και να μην εκπέμπουν υποβολές, δηλαδή γκριμάτσες και ήχους με σκοπό να μεταδώσουν θετικά ή αρνητικά μηνύματα στα υπόλοιπα μέλη.
Σε περίπτωση που κάποιο μέλος (αντιπρόσωπος) αναγκαστεί να εγκαταλείψει την ΓΣ, επιβάλλεται ως ένδειξη σεβασμού να ζητήσει συγνώμη από την ΓΣ, και να εκφράσει τις ευχές του για την ομαλή λειτουργία και έκβαση των αποτελεσμάτων.  Μέλος που θα αποχωρήσει από την αίθουσα κατά την διάρκεια  ΓΣ δίχως τα παραπάνω, νοείται ασεβής, και θεωρείται σοβαρός λόγος για να ζητηθεί από το ΔΣ της ΟΜΣΕ η αντικατάσταση του μέλους από τον σύλλογό του.  
ζ) Οι σκοποί της ΟΜΣΕ ορίζονται από το καταστατικό της. Οι επιδιώξεις της (δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο επιδιώκουμε την επίτευξη των σκοπών), ορίζονταιι από την ΓΣ, και αν η κατάσταση επείγει (δεν είναι δυνατόν να συγκληθεί ΓΣ), τότε ορίζεται από το ΔΣ που θα συμπεριλάβει τις ενέργειές του αιτιολογώντας στα προς έγκριση πεπραγμένα του. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος αντιληφθεί ή υποψιαστεί ότι άλλο μέλος (είτε αντιπρόσωπος συλλόγου είτε σύλλογος μέλος της ΟΜΣΕ) έχει ενεργήσει  αρνητικά προς την ΟΜΣΕ, υποχρεούται να ενεργήσει επίσημα, δηλαδή να καταθέσει μομφή εναντίον του και να το καλέσει με κάθε σοβαρότητα σε απολογία  ενώπιον της  ΓΣ με την γνωστή διαδικασία περί εισήγησης θέματος.  Δεν μπορεί όμως να του απευθύνει κατηγορίες ανεπίσημα (κουτσομπολιό και λάσπη).
στ) Αν κατά τη διάρκεια ΓΣ κάποιο μέλος παρεκτραπεί, ο πρόεδρος της ΓΣ το καλεί στην τάξη. Αν το μέλος αψηφήσει το κάλεσμα του προέδρου και συνεχίζει ανάρμοστη συμπεριφορά, τότε ο πρόεδρος της ΓΣ του ζητά να εγκαταλείψει την αίθουσα, και αν το μέλος υποτροπιάσει περισσότερο, τότε ο πρόεδρος οφείλει να καλέσει σε βοήθεια τα αστυνομικά όργανα για την απομάκρυνσή του. Το ΔΣ υποχρεούται να θέσει στην επομένη ΓΣ  την διαδικασία εισήγησης για την αντικατάστασή του.

Εισήγηση προς τον μελισσοκομικό σύλλογο αν. Αττικής «ο Κηφήνας»
του Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου
Θέμα: Απόφαση της ΟΜΣΕ για το θέμα της  μείωσης μελισσοκομικών επιδοτήσεων.

Στο παρελθόν πληροφορήθηκα από το διαδίκτυο ότι κάποιοι σύλλογοι ή μεμονωμένα άτομα (δεν γνωρίζω τι ακριβώς συνέβη) απευθύνθηκαν στην Ελληνική πολιτεία με μία σειρά από προτάσεις για την μελισσοκομία.  Μία εκ των οποίων ήταν η μείωση των επιδοτήσεων προς τους μελισσοκόμους με σκοπό τα χρήματα που θα στερηθούν οι μελισσοκόμοι να διατεθούν για την επιστημονική έρευνα.
Επειδή ως ομοσπονδία δεν είμαστε επισήμως ενήμεροι για αυτό το ζήτημα, δεν μας έγινε καμία τέτοια πρόταση από οποιονδήποτε σύλλογο ή φορέα,  και δυστυχώς όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις ακούγονται πολλά …
Επειδή το θέμα αναμοχλεύεται διαρκώς στις συζητήσεις μεταξύ μελισσοκόμων τόσο στο διαδίκτυο όσο και στις μελισσοκομικές παρέες, μένει μετέωρο ώστε ο καθένας να υποστηρίζει ότι θέλει,   και έτσι δημιουργείται  άσχημο κλίμα …
Επειδή για αποφάσεις και προτάσεις προς την πολιτεία από τον μελισσοκομικό κόσμο που είναι μέλη της ΟΜΣΕ, αρμόδια είναι αποκλειστικά και μόνον η ΓΣ της ΟΜΣΕ 
ζητώ από την ΓΣ της ομοσπονδίας μας  να λάβει απόφαση ώστε να γίνει απολύτως σαφές ποιες ακριβώς είναι οι επιδιώξεις Της για το θέμα.

Με την παρούσα ζητώ από τον σύλλογό μας να εγκρίνει την παραπάνω πρόταση ως εισήγηση του συλλόγου μας στην ΓΣ της ΟΜΣΕ.
Εισήγηση προς τον μελισσοκομικό σύλλογο αν. Αττικής «ο Κηφήνας»
του Νικόλαου Παναγιωτάκου
Θέμα: Δημιουργία και λειτουργία ομάδων άμεσης επικοινωνίας στο facebook
για τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και του ΔΣ της ΟΜΣΕ

Η ΟΜΣΕ από την εποχή της σύστασής της δυστυχώς συνεδριάζει αποκλειστικά μία φορά το έτος, στην λεγόμενη και «τακτική ΓΣ» που είναι και η μόνη υποχρεωτική από τη νομοθεσία.  Προφανώς μία επιπλέον ΓΣ της ΟΜΣΕ δεν είναι εύκολη υπόθεση αφού θα πρέπει να μαζευτούν τα μέλη από όλα τα μέρη της Ελλάδος, αλλά και το κόστος για τους συλλόγους που επιβαρύνονται τα έξοδα αποστολής της αντιπροσωπίας τους δεν θα είναι μικρό.
Σήμερα, λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας δεν είναι μόνον εφικτή αλλά είναι πανεύκολη και πάμφθηνη η ταχύτατη μετάδοση της πληροφορίας, ακόμα και μεταξύ μικρών παιδιών. Διοικητικά συμβούλια μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών συνεδριάζουν πλέον μέσω διαδικτύου. Τα μέλη τους δεν χρειάζεται τώρα πια  να ταξιδέψουν για να συγκεντρωθούν όλα μαζί σε ένα χώρο προκειμένου να συνεδριάσουν για να ενημερωθούν και να λάβουν αποφάσεις. Μπορούν να το κάνουν μέσω τηλεδιάσκεψης.
Η Ελληνική πολιτεία, πρόσφατα με τον νόμο 4548/2018 (αναμόρφωση του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών) πλέον αναγνωρίζει στις ανώνυμες εταιρείες το δικαίωμα τους να συνεδριάζουν τα μέλη τους χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία, δηλαδή μέσω του διαδικτύου. Δεν προβλέπεται όμως κάτι τέτοιο και για τον συνδικαλισμό, τουλάχιστον όχι ακόμα.  Όμως δεν απαγορεύεται η επικοινωνία των μελών της ΟΜΣΕ μέσω του διαδικτύου.
Έτσι σήμερα μία ψηφιακή Γενική Συνέλευση της ΟΜΣΕ μέσω του διαδικτύου, δίχως δηλαδή την φυσική παρουσία των αντιπροσώπων, δεν γνωρίζω κατά πόσον θα μπορούσε να βγάλει νόμιμες αποφάσεις, άρα δεν τίθεται σε καμία περίπτωση θέμα  να καταργήσουμε την ΓΣ με φυσική παρουσία. Μπορεί όμως να διατηρεί στο διαδίκτυο έναν χώρο επικοινωνίας που να παρέχει την δυνατότητα διαβούλευσης και δημοσκόπησης (αντί για ψηφοφορία) ώστε το ΔΣ της ΟΜΣΕ να δύναται να γνωρίζει την βούληση των μελών της πριν ενεργήσει για λογαριασμό και εν ονόματι  της ομοσπονδίας μας.
Ο ιδανικός χώρος στο διαδίκτυο την συγκεκριμένη περίοδο που διανύουμε  είναι μέσα στο Facebook, σε κλειστή ομάδα, μέλη της οποίας θα είναι αποκλειστικά τα μέλη της ΓΣ. Αναφέρω μερικά από τα πλεονεκτήματα:
Δημιουργείται σε δευτερόλεπτα με λίγα κλίκ. Είναι απολύτως δωρεάν. Είναι ασφαλείς αφού οι εξυπηρετητές (servers) της εταιρείας Facebook είναι μάλλον απίθανο να παραβιαστούν από χάκερς, αλλά και αν υπάρχουν τέτοιοι ικανότατοι χάκερς σίγουρα δεν θα ενδιαφέρονται για την ομάδα μας. Ο κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να μπεί και να λάβει γνώση και μέρος στην συζήτηση από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου βρίσκεται, όποια ώρα μπορεί, αρκεί να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο έστω και μέσω του κινητού τηλεφώνου. Μπορεί πριν εκπνεύσει η διάρκεια της κάθε διαβούλευσης να αναιρέσει την επιλογή του με κάποια άλλη, είτε ακόμα και να προσθέσει τη δική του. Με μία απλή ανάρτηση ενός εγγράφου στην ομάδα από αντιπρόσωπο ενός συλλόγου, θα έχουν ενημερωθεί όλοι οι σύλλογοι, και έτσι να γνωρίζουμε τα θέματα που θα συζητηθούν στην ΓΣ, να τα έχουμε διαβάσει και  κατανοήσει, να έχουμε σκεφθεί αρκετά πάνω σε αυτά, και όχι να κληθούμε εδώ μέσα να λάβουμε απόφαση απροετοίμαστοι και εν τάχει. Π.χ. θα γνωρίζατε ένα μήνα πριν έρθετε στην σημερινή  ΓΣ το κείμενο αυτής της εισήγησης, πράγμα που θα μας σπρώξει μπροστά στην μεταξύ μας κατανόηση και συνεννόηση.
 Ανοίγουμε τον δρόμο της ομοσπονδίας μας στην ψηφιακή εποχή και έτσι την εκσυγχρονίζουμε. Η συμμετοχή των αντιπροσώπων στην ομάδα επικοινωνίας μπορεί να είναι ή να μην είναι υποχρεωτική, οπωσδήποτε όμως η χρήση ενός τέτοιου εργαλείου είναι κάτι το θετικό. Κάνοντας σήμερα αυτή την απλή αρχή να το εφαρμόσουμε πιλοτικά, αν αποδώσει και συνεχίσουμε να το θέλουμε, ενδέχεται στο σύντομο μέλλον (2-3 χρόνια) να δημιουργήσουμε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα της ομοσπονδίας ακόμα και με τηλεδιάσκεψη, δηλαδή όχι μόνον να γράφουμε αλλά να ακούμε και να βλέπουμε τον ομιλητή, όπως περίπου κάνουν και οι πολυεθνικές εταιρείες. 
Η δημιουργία και διαχείριση της διαδικτυακής ομάδας  μπορεί να ανατεθεί είτε σε μία επιτροπή (ομάδα εργασίας) τριών μελών, πρόεδρος της οποίας θα είναι πάντοτε ένα μέλος του ΔΣ, είτε απευθείας στο ΔΣ. Ο ειδικός κανονισμός λειτουργίας της διαδικτυακής ομάδας θα δημιουργηθεί είτε από το ΔΣ, είτε από την τριμελή ομάδα διαχείρισης και θα εγκρίνεται από το ΔΣ. Στην περίπτωση τριμελούς επιτροπής τα μέλη της θα ορίζονται κάθε τριετία από την ΓΣ, ή όταν υπάρξει ανάγκη αλλαγής τους θα τοποθετούνται προσωρινώς από το ΔΣ και θα εγκρίνονται από την αμέσως επόμενη ΓΣ.
Κατά τον ίδιο τρόπο μία  αντίστοιχη ομάδα θα μπορούσε να γίνει και για την επικοινωνία μεταξύ των μελών του ΔΣ, και θα είχε τα ίδια ακριβώς οφέλη.

Με την παρούσα ζητώ από την ΓΣ του συλλόγου μας να εγκρίνει την παραπάνω εισήγηση προς την ΓΣ της ΟΜΣΕ.Προς την ΓΣ του μελισσοκομικού συλλόγου αν. Αττικής «ο Κηφήνας»
Εισήγηση του Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου με θέμα:
Περί της γραπτής συγκατάθεσης των ιδιοκτητών εκτάσεων για τις τοποθετήσεις κυψελών.


Το ΦΕΚ 1501/Β’/30.7.2008 ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1, άρθρο 5 μεταξύ άλλων αναφέρει: 
«Απαγορεύεται επίσης να τοποθετούνται κυψέλες σε καλλιεργημένες ή ακαλλιέργητες εκτάσεις χωρίς γραπτή συγκατάθεση των ιδιοκτητών.»
Η επίμαχη λέξη που δημιουργεί το πρόβλημα εδώ, είναι η λέξη «γραπτή». Και αυτό διότι οι ιδιοκτήτες που είναι πρόθυμοι να μας επιτρέψουν την τοποθέτηση κυψελών στην ιδιοκτησία τους, τις περισσότερες φορές δεν είναι πρόθυμοι να δώσουν την συγκατάθεσή τους εγγράφως, φοβούμενοι μήπως ο μελισσοκόμος τη χρησιμοποιήσει εναντίον τους και δεν μπορούν στο μέλλον να τον βγάλουν έξω από την ιδιοκτησία τους, ή μήπως αυτό το έγγραφο τους δημιουργήσει προβλήματα με το κράτος. Απρόθυμοι λοιπόν λόγω κόστους και χρόνου να συμβουλευτούν δικηγόρο, η απάντηση που δίνουν συνήθως είναι: «αν θέλεις να τα βάλεις στο χωράφι μου, βάλε τα!  Πάντως εγώ χαρτί δε σου κάνω … δεν θέλω μπλεξίματα».
Επίσης απρόθυμοι είναι κι οι ιδιοκτήτες που γνωρίζουν πολύ καλά ότι αν προκύψει πρόβλημα με τις μέλισσες, πχ επιτεθούν σε κάποιον περαστικό, θα είναι και οι ίδιοι υπεύθυνοι από την στιγμή που έχουν υπογράψει την συγκατάθεσή τους.
Και έτσι έχουμε το οξύμωρο φαινόμενο ενώ ο μελισσοκόμος έχει την προφορική συγκατάθεση του ιδιοκτήτη οι δημόσιες υπηρεσίες τον εννοούν παράνομο.  
Τα κατάλληλα μέρη που μπορούμε να τοποθετήσουμε μελίσσια ήταν ούτως η άλλως λίγα, τώρα με την απαίτηση της γραπτής συγκατάθεσης γίνονται πολύ λιγότερα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι πολλοί οι μελισσοκόμοι που δεν μπορούν να υποβάλλουν δήλωση ΟΣΔΕ αφού μέσα στα απαιτούμενα δικαιολογητικά υπάρχει και η απαίτηση να προσκομιστεί έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου. Φοβάμαι επίσης ότι στο μέλλον θα απαιτείται και η γραπτή συγκατάθεση για έκδοση και αναθεώρηση του μελισσοκομικού βιβλιαρίου.
Η παρούσα εισήγηση απλά καταδεικνύει το πρόβλημα, αλλά δεν προτείνει λύση. Σκοπό έχει την ενημέρωση των συναδέλφων που τους προτρέπει να προβληματιστούν μήπως κάποιος συνάδελφος έχει να προτείνει κάτι στο μέλλον.
Με την παρούσα ζητώ από τον σύλλογό μας να εγκρίνει την εισήγηση προς την ΟΜΣΕ, να υποβάλουμε αίτημα στο υπουργείο να τροποποιηθεί το συγκεκριμένο άρθρο και καταργηθεί η απαίτηση έγγραφης συναίνεσης από την δήλωση ΟΣΔΕ αφού ούτως ή άλλως η νομοθεσία σε άλλους νόμους προστατεύει τον ιδιοκτήτη από προσβολή της ιδιοκτησίας.Εγγραφείτε

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις του "Κηφήνα"

* indicates required