Μελισσοκομικός Σύλλογος Ανατολικής Αττικής

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

Από το Κύτταρο στη Μέλισσα

Τολμάω σήμερα να αγγίξω ένα θέμα που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση όταν το ανέφερε ο Παναγιώτης ο Σκοτειδάκης στα μαθήματα του Ι.Γ.Ε. και δείχνει την "κατασκευαστική συγγένεια"που έχουν όλοι οι έμβιοι οργανισμοί μεταξύ τους. (ας μου συγχωρηθεί η έκφραση συγγένεια, γιατί ο άνθρωπος που δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και κατ'ομοίωση .... μόνο συγγενής δεν θα μπορούσε να είναι με έναν κροκόδειλο).
Έπιασαν λοιπόν οι επιστήμονες όλους τους έμβιους οργανισμούς και με βάση κατασκευαστικές λεπτομέρειες ή αλληλουχία κατασκευαστικών λεπτομερειών τους ταξινόμησαν ή αλλιώς τους "ομαδοποίησαν" . Όλο αυτή η καταγραφή και ομαδοποίηση ονομάστηκε Συστηματική Κατάταξη.
Κάθε "Ομάδα" που δημιουργήθηκε πήρε και από έναν τίτλο για να μπορεί να ξεχωρίζει ( φύλο, κλάση, τάξη,βασίλειο κλπ).
Ας δούμε λοιπόν την πορεία της κατάταξης από το αρχικό στάδιο μέχρι την αγαπημένη μας μελισσούλα.

Με bold γράμματα και υπογραμμισμένα είναι τα σημεία που μας δείχνουν τον "δρόμο" για την Μέλισσα

1)ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ
Κι όμως από αυτή την απειροελάχιστη ποσότητα ύλης  ξεκινάει το ταξίδι....
Κατά την Βιολογία, κύτταρο ονομάζεται η βασική δομική και λειτουργική μονάδα που εκδηλώνει το φαινόμενο της ζωής. Έτσι, ως κύτταρο νοείται το μικρότερο δομικό συστατικό της έμβιας ύλης, που αποτελείται από μια συστηματικά οργανωμένη ομάδα μορίων, που βρίσκονται σε δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ τους.Τα κύτταρα διακρίνονται σε προκαρυωτικά και ευκαρυωτικά, ανάλογα με το αν διαθέτουν σχηματισμένο πυρήνα (ευκαρυωτικά) ή όχι (προκαρυωτικά).


2) ΤΑ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
 Από αυτό το είδος κυττάρων αποτελούνται ορισμένοι μονοκύτταροι οργανισμοί, όπως πρωτόζωα και φύκη, αλλά και όλοι οι πολυκύτταροι οργανισμοί, όπως τα φυτά και τα ζώα. Τα κύτταρα του ανθρώπου είναι επίσης ευκαρυωτικά.


3) ΒΑΣΙΛΕΙΟ : ΖΩΑ (ANIMALIA)
Τα Ζώα ή Μετάζωα είναι οι ζωντανοί οργανισμοί που αποτελούν ένα από τα τέσσερα βασίλεια των ευκαρυωτικών ζωντανών οργανισμών (Φυτά, Ζώα, Μύκητες και Πρώτιστα). Με τη μελέτη των ζώων ασχολείται η ζωολογία, ενώ με τη μελέτη των φυτών η βοτανική.

Μερικές από τις συνομοταξίες στις οποίες διαιρείται το ζωικό βασίλειο είναι οι εξής:
 • Σπόγγοι
 • Κνιδόζωα
 • Κτενοφόρα
 • Νημερτίνες
 • Πλατυέλμινθες
 • Νηματέλμινθες
 • Νηματόμορφα
 • Ακανθοκέφαλοι
 • Βρυόζωα
 • Δακτυλιοσκώληκες
 • Μαλάκια
 • Βραχιονόποδα
 • Εχινόδερμα
 • Αρθρόποδα
 • Χορδωτά


Ανάμεσα στο Βασίλειο Ζώα και στην Συνομοταξία Αρθρόποδα υπάρχουν άλλες δύο ομάδες 
3α) Το Υποβασίλειο ΕΥΜΕΤΑΖΩΑ (eumetazoa)
3β) Η Υπερσυνομοταξία ΕΚΔΥΣΟΖΩΑ (ecdysozoa)
για τις οποίες όμως δεν μπόρεσα να βρω ιδιαίτερες πληροφορίες.


4) ΣΥΝΟΜΟΤΑΞΙΑ : ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ

Τα Αρθρόποδα (Arthropoda) είναι συνομοταξία από το βασίλειο των ζώων. Περίπου το 80% όλων των ειδών ζώων, που ζουν σήμερα, είναι αρθρόποδα.
Έχουν εξωσκελετό και το σώμα τους χωρίζεται σε μεταμερίδια. Έχουν αρθρωτά άκρα, που μπορεί να είναι πόδια ή στοματικά μόρια ή κεραίες ή ενδιάμεσα άκρα σαν στοματικά πόδια. Ο αριθμός των ποδιών καθορίζει την ταξινομική διαίρεση, όπως γίνεται αντιληπτό από τα ονόματα Δεκάποδα και Εξάποδα.
Η συνομοταξία χωρίζεται στις ΥΠΟΣΥΝΟΜΟΤΑΞΙΕΣ :  Τριλοβιτόμορφα(Trilobitomorpha),Μυριάποδα (Myriapoda), Καρκινοειδή (Crustacea), Εξάποδα (Hexapoda)

5) ΥΠΟΣΥΝΟΜΟΤΑΞΙΑ ΕΞΑΠΟΔΑ (Hexapoda)
Περιλαμβάνει 4 ομοταξίες ή κλάσεις
 • Έντομα (Insecta)
 • Κολλέμβολα (Collembola) - Πόδουροι
 • Δίπλουρα (Diplura)
 • Πρότουρα (Protura)6)ΚΛΑΣΗ ΕΝΤΟΜΑ (Insecta)
Τα έντομα (Insecta) (εν + τομή, επειδή το σώμα τους φαίνεται να έχει τομές) είναι πολυπληθέστερη και πιο πολυποίκιλη ομοταξία των αρθροπόδων αλλά και ολόκληρου του ζωικού βασιλείου, με τουλάχιστον ένα εκατομμύριο καταγεγραμμένα είδη (υπολογίζεται πως ο πραγματικός αριθμός είναι πολλαπλάσιος) - υπάρχουν περισσότερα είδη εντόμων απ' ό, τι το σύνολο όλων των υπόλοιπων ειδών!
Η κλάση αυτή χωρίζεται σε  δύο υποκλάσεις ή υφομοταξίες 
τα  Απτερυγωτά (Apterygota) και τα Πτερυγωτά (Pterygota)
Απο την Υποκλάση Πτερυγωτά οδηγούμαστε στην υπερτάξη  Ενδοπτερυγωτά (Endopterygota)

7)Υπέρταξη: Ενδοπτερυγωτά (Endopterygota)
Αυτή η ομάδα  χωρίζεται στις εξής τάξεις
 • Υμενόπτερα (Hymenoptera)
 • Κολεόπτερα (Coleoptera)
 • Στρεψίπτερα (Strepsiptera)
 • Ραφιδιόπτερα (Raphidioptera)
 • Μεγαλόπτερα (Megaloptera)
 • Νευρόπτερα (Neuroptera)
 • Μηκόπτερα (Mecoptera)
 • Σιφωνάπτερα (Siphonaptera)
 • Δίπτερα (Diptera)8) ΤΑΞΗ : ΥΜΕΝΟΠΤΕΡΑ (Hymenoptera)
Τα υμενόπτερα είναι η μεγαλύτερη κατηγορία εντόμων, στην οποία ανήκουν η σφήκα η μέλισσα και το μυρμήγκι. Η λέξη υμενόπτερο είναι σύνθετη και προέρχεται από τις λέξεις «υμένας – πτερό».
Τα υμενόπτερα έχουν δυο ζευγάρια φτερών, που το δεύτερο είναι μικρότερο από το πρώτο. Είναι διαφανή με νευρώσεις.
Στα «Υμενόπτερα» το σώμα χωρίζεται σε τρία μέρη: το κεφάλι, το θώρακα και την κοιλιά. Το κεφάλι συνδέεται με το θώρακα με τέτοιο τρόπο που να είναι πολύ ευκίνητο. Στο κεφάλι φέρουν πέντε μάτια από τα οποία τα δυο είναι σύνθετα και τ' άλλα απλά και μια μικρή προβοσκίδα. Ο θώρακας χωρίζεται στον προθώρακα, το μεσοθώρακα και το μεταθώρακα. Κι η κοιλιά αποτελείται από ξεχωριστές αρθρώσεις, που φτάνουν καμιά φορά τον αριθμό 9.
Τα υμενόπτερα χωρίζονται  σε δύο υποτάξεις, τα Σύμφυτα και τα Απόκριτα

9) ΥΠΟΤΆΞΗ : ΑΠΟΚΡΙΤΑ
Με την σειρά της η υπόταξη αυτή χωρίζεται σε δύο διαιρέσεις τα Τρυπανοφόρα  και τα Κεντροφόρα

10)ΔΙΑΙΡΕΣΗ :ΚΕΝΤΡΟΦΟΡΑ
Τα κεντροφόρα χωρίζονται με την σειρά τους σε πέντε Υπεροικογένειες  : Pompiloidea,Vespoidea,Sphecoidea,Formicidea (μυρμήγκι),Apoidea

11)ΥΠΕΡΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : APOIDEA
Η apoidea με την σειρά της χωρίζεται στις οικογένειες :Megachilidae,Mellittidae,Πρωτόγονα Apidae,Ανώτερα Apidae

12)ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ :APIDAE ή Ανώτερα Apidae
Η οικογένεια αυτή έχει μόνο μια Υποοικογένεια την Apinae από την οποία δημιουργούνται τέσσερις φυλές: Meliponini (μέλισσα χωρίς κεντρί),Euglossini (η μέλισσα της ορχιδέας),Bombini (βομβίνοι),Apini.

13)ΦΥΛΗ : APINI
Η φυλή Apini  μέχρι σήμερα περιλαμβάνει μόνο το γένος Apis

14)ΤΟ ΓΕΝΟΣ : APIS
Το γένος Apis περιλαμβάνει εννέα είδη:
 • Apis dorsata Fabricius (γιγάντια μέλισσα που συζευγνύεται μετά την δύση του ηλίου)
 • Apis laboriosa F.Smith (γιγάντια μέλισσα ,ζει σε υψόμετρο 1200-1400μ στο Νεπάλ)
 • Apis binghami Cockerell (γιγάντια μέλισσα, οι συλλέκτριες πετούν το βράδυ)
 • Apis breviligula Maa (γιγάντια μέλισσα)
 • Apis adreniformis (νάνος μέλισσα)
 • Apis florea (νάνος μέλισσα)
 • Apis koschevnikovi (κόκκινη μέλισσα)
 • Apis cerana (ανατολική ή Ινδική μέλισσα)
 • Apis Mellifera (κοινή ή δυτική μέλισσα)
Κάθε είδος χωρίζεται σε αρκετές φυλές,στήν Ελλάδα συναντάμε κατά κύριο λόγω την Apis Mellifera cecropia, λιγότερο την Apis Mellifera macedonica  ακόμα λιγότερο την Apis mellifera carnika και ελάχιστα την Apis mellifera Adami σε κάποια σημεία των Δωδεκανήσων.

Ας κάνουμε μια ανασκόπηση για να φτάσουμε από το κύτταρο στην φίλη μας την μέλισσα.
 • ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ
 • ΤΑ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
 • ΒΑΣΙΛΕΙΟ : ΖΩΑ (ANIMALIA)
 • ΣΥΝΟΜΟΤΑΞΙΑ : ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ
 • ΥΠΟΣΥΝΟΜΟΤΑΞΙΑ : Εξάποδα (Hexapoda)
 • ΚΛΑΣΗ ΕΝΤΟΜΑ (Insecta)
 • Υπέρταξη: Ενδοπτερυγωτά (Endopterygota)
 • ΤΑΞΗ : ΥΜΕΝΟΠΤΕΡΑ (Hymenoptera)
 •  ΥΠΟΤΆΞΗ : ΑΠΟΚΡΙΤΑ
 • ΔΙΑΙΡΕΣΗ :ΚΕΝΤΡΟΦΟΡΑ
 • ΥΠΕΡΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : APOIDEA
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ :APIDAE ή Ανώτερα Apidae
 • ΦΥΛΗ : APINI
 • ΤΟ ΓΕΝΟΣ : APIS
 • ΕΙΔΟΣ :Apis Mellifera
Και το υπέροχο ταξίδι στο μονοπάτι της μελισσοκομίας συνεχίζεται αποκαλύπτοντας κάθε φορά έναν νέο υπέροχο κόσμο........................................................................

  Εγγραφείτε

  Εγγραφείτε στις ενημερώσεις του "Κηφήνα"

  * indicates required