Μελισσοκομικός Σύλλογος Ανατολικής Αττικής

Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017

Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Ενημέρωση για έκδοση βιβιαρίου χρήσης θεραπειών

Όπως ενημερωθήκαμε από το Κέντρο Μελισσοκομίας θα πρέπει όλοι οι μελισοκόμοι να περάσουμε από την διεύθυνση κτηνιατρικής στην Παλλήνη για να παραλάβουμε το μητρώο φαρμακευτικής αγωγής. Θα καταγράφονται σε αυτό όλες οι θεραπείες που γίνονται στα μελισσοσμήνη μας ώστε να υπάρχει αρχείο για την χρήση των φαρμάκων που χρησιμοποιούμε.
Επίσης θα μπορούν να γίνουν στις κατά τόπους ΔΑΟΚ και οι δηλώσεις διαχείμανσης έως τις 20/01/2018.

Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

Δηλώσεις διαχείμανσης & επιδοτήσεις κυψελών

Σας ενημερώνουμε ότι στις 12/12/2017 και ώρα 17:00 μμ θα βρίσκονται στα γραφεία του συλλόγου Κρήτης & Αγ. Νικολάου στην Ν. Μάκρη οι συνεργάτες μας από το κέντρο μελισσοκομίας κυρίες Φρειδερίκη Γκουλιαδίτη και Μπίρρη Βούλα για να μας ενημερώσουν και να τακτοποιήσουμε τα εξής:
1) Τις δηλώσεις διαχείμανσης 2017 και
2) Να προχωρήσουμε τις αιτήσεις μας για τις επιδοτήσεις κυψελών.
Απαραίτητα έγγραφα για όλους τους μελισσοκόμους και που πρέπει να προσκομίσουν είναι:
1)Θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο
2) Αριθμός λογαριασμού & ΙΒΑΝ τραπέζης για την κατάθεση της επδότησης και
3)Πρωτότυπα τιμολόγια αγοράς κυψελών.
Να ευχαριστήσουμε τις αναφερόμενες κυρίες για την παρουσία τους καθώς και για το ενδιαφέρον που δείχνουν για τις υποχρεώσεις που έχουμε όλοι σαν μελισσοκόμοι.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση  των συναδέλφων θα μπορούν όλοι οι μελισσοκόμοι ανεξαρτήτου αν είναι μέλη του συλλόγου μας να παραστούν στα γραφεία μας και να κάνουν τις δηλώσεις τους.

Από το ΔΣ.

Σημ. Για το 2017 δεν χρειάζεται να υποβληθεί δήλωση διαχείμανσης αν έχουμε θεωρημένο βιβλιάριο από 01/09/2017 έως και σήμερα.

Πρακτικά ΔΣ ΔεκεμβρίουΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 27/11/2017 ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ «Ο ΚΗΦΗΝΑΣ» αρ.109

Στην Ν.Μάκρη σήμερα 27/11/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του συλλόγου οδός Κρήτης & Αγ.Νικολάου, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ Νικόλαος Παλαιοκώστας, Κατσίκης Κων/νος  και Παπαδημητρίου Περικλής.
 Κατά σειρά συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
1.       Έγινε πρόταση από τον πρόεδρο για επικοινωνία με τους δήμους Ν.Μάκρης, Ραφήνας & Παλλήνης  για συνάντηση με τους δημάρχους για τα μελισσοκομικά θέματα.
2.       Θα σταλεί ενημέρωση στις εταιρείες μέλι Ατική & apivita  
3.       Ορίζεται στις 04/02/2018 ως καταληκτική ημερομηνία για την τακτική ΓΣ του συλλόγου.
                                                              Για το Δ.Σ.

Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017

ΓΣ Νοεμβρίου 2017

Παραθέτουμε όλα όσα συζητήθηκαν στην χθεσινή ΓΣ του συλλόγου μας.ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  ΑΡ. 13

Στην Νέα Μάκρη Σήμερα 19 Νοεμβρίου του 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 στην αίθουσα του συλλόγου επί της οδού Κρήτης & Αγ. Νικολάου  συνήλθαν σε έκτακτη Γενική Συνέλευση τα μέλη του Συλλόγου με την επωνυμία "Μελισσοκομικός  Σύλλογος Ανατολικής Αττικής   Ο Κηφήνας" . Στην  Γενική  Συνέλευση  παραστάθηκαν  26  εκ των 110 ταμειακώς εντάξει μελών.
Στην συνέχεια αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός παρόντων με εισήγηση του Δ.Σ. του Συλλόγου ορίστηκε ομόφωνα Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο  Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης και γραμματέας ο Κατσίκης Κων/νος. Την Γενική Συνέλευση χαιρέτησαν επίσης  ο Πρόεδρος  Παλαιοκώστας Νικόλαος.
Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος της Γ.Σ. έδωσε το λόγο στον  κύριο Καλαθάκη Παναγιώτη ο οποίος εκφώνησε την εισήγηση του μέλους του ΔΣ Καλαθάκης Χριστιάνας που αφορούσε καταγγελίες κατά του Προέδρου και του ΔΣ(διαθέσιμη επιστολή )  
Τέθηκαν τα παρακάτω θέματα προς συζήτηση:

 •   Εισφορές  μελών
 •  Εισήγηση μέλους Καλαθάκης Χριστιάνας από τον Καλαθάκη Παναγιώτη                     (κατάθεση εισήγησης-καταγγελίας προς το ΔΣ)

 • Διαχείριση μελισσοκομίας στον Υμμητό Από το μέλος Γερογιαννάκη Μανώλη.

Ενημέρωση των μελών για την κατάσταση.
Παρέμβαση μελών:
Γερογιαννάκης Μανώλης πρόταση συνεργασίας με φορέα πιλοτικά για την αντιμετώπιση του θέματος.
Δωρλής Σπυρίδων να αποταθούμε σε νομικό με την συμβολή του συλλόγου.
Αλευρής Ανδρέας Συνχαρητήρια στο συνάδελφο που ανέδειξε το θέμα να τεθεί το θέμα στην ΟΜΣΕ.
Παλαιοκώστας Νικόλαος να γίνει μία ημερίδα για το θέμα με την κυρία Γούναρη Σοφία για το θέμα και να ανευρεθούν χρήματα για νομκή υποστήριξη.
Καλαθάκης Παναγιώτης να συναντηθούμε με τον δήμο Κρωπίας για υποστήριξη και ενημέρωση(έχει κερδίσει δικαστική διαμάχη για το θέμα του Υμμητού.) κατάθεση εφημερίδας με σχετική δημοσίευση.
Μάγης Αριστοτέλης συμφωνεί με την πρόταση Καλαθάκη Παναγιώτη και να τεθεί το θέμα στην ΟΜΣΕ
Ελευθερίου Κων/νος Έχει γίνει αυτοψία στον χώρο και σε συζήτηση με τον πρόεδρο δασοπροστασίας και δεν ήταν αντίθετος στην τοποθέτηση μελισσιών στον Υμμητό.
Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης να γίνει μία ομάδα εργασίας που θα αναλάβει το θέμα σε συνεργασία με το ΔΣ.
Ψηφίστικε με 26 υπέρ 0 κατά να συσταθεί ομάδα εργασίας για το θέμα από τους Παναγιωτόπουλο Παναγιώτη, Γερογιαννάκη Μανώλη και Αθανάσιο Γkουμάτση. Υποχρέωση  ενημέρωσης  της ομάδας στην επόμενη ΓΣ του συλλόγου.

 • Αρμοδιότητες & υπηρεσίες του αντιπροσώπου του συλλόγου από το μέλος Αλευρή Ανδρέα.

Δεν παριστάτε ο αντιπρόσωπος του συλλόγου στην συνάντηση με τον υπουργό και στο συνέδριο στα Ιωάννινα.
Δεν έχουν γίνει σεμινάρια στο σύλλογο και δεν υπάρχει δραστηριότητα από τον σύλλογο.
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση για τα θέματα.
Καλαθάκης Παναγιώτης  δεν υπάρχει και δεν εφίστατο η ΟΜΣΕ σαν ομοσπονδία.
Παλαιοκώστας Νικόλαος   δεν μπορούσε  ο σύλλογος να καλύψει τα έξοδα για το συνέδριο στα Ιωάννινα στον αντιπρόσωπο. Υπήρχε καθοδήγηση και βοήθεια από τον πρόεδρο στον αντιπρόσωπο στην συνάντηση της ΟΜΣΕ για τις θέσεις του συλλόγου. Υπάρχουν οικονομικά προβλήματα στον σύλλογο και τίθενται ζητήματα για την στέγαση του συλλόγου. Τα σεμινάρια δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν λόγω οικονομικών προβλημάτων και έλλειψης προγραμμάτων από το ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Επίσης τέθηκε το θέμα της χαμηλής διέλευσης των μελών και συμμετοχής τους στον σύλλογο.
Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης  έθιξε το θέμα και τους θεσμούς του αντιπροσώπου που εγκρίνονται από την ΓΣ.
Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρών πρακτικό της Γ.Σ του Συλλόγου και υπογράφηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης.                                        Κατσίκης Κων/νος

Σχολιασμός ΟΜΣΕ στην διαβούλευση για τις γεωργικές διαπαγγελματικές οργανώσεις

Θέμα: Σχολιασμός στη διαβούλευση για τις Γεωργικές Διεπαγγελματικές Οργανώσεις

Κύριε Υπουργέ,
ως φορέας εκπροσώπησης των Ελλήνων Μελισσοκόμων διαφωνούμε με το πνεύμα και τις κατευθύνσεις της υπό διαβούλευση Υπουργικής Απόφασης.

Η λογική της λειτουργίας των Γ.Δ.Ο. ως επιχειρήσεις θα φέρει τεράστιες αντιθέσεις στον κλάδο και με δεδομένα τα αντικρουόμενα συμφέροντα,  ουσιαστικά καταργεί το θεσμό  των  Διεπαγγελματικών  που  ήδη  υπάρχει.  Είναι  μια  αντίληψη  ξένη  στην ελληνική πραγματικότητα.

Η προσπάθεια για τον καθορισμό ποσοστώσεων εκπροσώπησης σε συνδυασμό με το ποσοστό των παραγόμενων προϊόντων κλπ δείχνουν ξεκάθαρα μια αγωνία για τον έλεγχο των οργανώσεων και μας βρίσκει αντίθετους. Άποψή μας είναι πέρα των άλλων ότι είναι σκέψεις μη υλοποιήσιμες.

Η Υπουργική Απόφαση που προτείνεται υπερβαίνει  και αλλάζει σε μέγιστο βαθμό την κοινοτική εξουσιοδότηση και το πνεύμα του Κανονισμού 1308/13.

Οι παραγωγικοί τομείς της χώρας έχουμε την ανάγκη από Γ.Δ.Ο. , οι οποίες θα πρέπει να είναι φορείς συνύπαρξης. Με δεδομένα τις αντιθέσεις και τα διαφορετικά συμφέροντα έχει μεγάλη σημασία να μάθουμε να συζητάμε, να κατανοούμε ο ένας τον άλλο, να σχεδιάζουμε, να απαιτούμε. Είναι πολύ σημαντικό να καθόμαστε στο ίδιο
τραπέζι όλοι μαζί και να κινούμαστε στην ίδια κατεύθυνση. Οι στόχοι και οι κατευθύνσεις των Γ.Δ.Ο. περιγράφονται άψογα στον Κανονισμό 1308/13 και δε χρειάζονται επεξεργασία. Θα πρέπει να είναι επιλογή μας η σύσταση των Γ.Δ.Ο.

Η εκπροσώπηση θα πρέπει να είναι μοιρασμένη μεταξύ των παραγωγών (συνδικαλιστική εκπροσώπηση αυτών) και όλων των άλλων (συνεταιριστών, μεταποιητών, συσκευαστών, εμπόρων και διανομέων όταν όλοι αυτοί ασχολούνται κατά βάση με τα προϊόντα του κλάδου).

Θα ήταν καλό η πολιτεία να δει τις Γ.Δ.Ο. ως ενός είδους επιμελητήριο και μέσω αυτών να δώσουμε ώθηση ανάπτυξης και ελπίδας.


Με τιμή,


Βασίλης Ντούρας
Πρόεδρος ΟΜΣΕ

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

ΓΣ Νοεμβρίου

Καλούμε όλα τα μέλη την Κυριακή 19/11/2017 στην ΓΣ του συλλόγου που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία μας (Κρήτης & Αγ.Νικολάου στην Ν.Μάκρη). Ώρα προσέλευσης 10:00πμ με έναρξη της ΓΣ στις 10:30 πμ.
Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα θέματα της ΓΣ στην ανάρτηση της 23/10/2017.

Από το ΔΣ.

Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

Επιδοτήσεις κυψελών & μετακινήσεων

Προς ενημέρωσή σας.

Οι αιτήσεις για τις :
 1. επιδοτήσεις κυψελών (25 ευρώ ανά κυψέλη)
 2. έξοδα μετακινήσεων (6 ευρώ ανά κυψέλη)
 3. και δλώσεις διαχείμανσης
θα γίνονται δεκτές στα κέντρα μελισσοκομίας έως τις 20/01/2018. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 5237919.

Δημοσίευση πρακτικών Νοεμβρίου

Σας ενημερώνουμε για τα πρακτικά του χθεσινού ΔΣ που έγινε στα γραφεία του συλλόγου.ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 07/11/2017 ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ «Ο ΚΗΦΗΝΑΣ» αρ.108

Στην Ν.Μάκρη σήμερα 7/11/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του συλλόγου οδός Κρήτης & Αγ.Νικολάου, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ Νικόλαος Παλαιοκώστας, Κατσίκης Κων/νος  και Παπαδημητρίου Περικλής.
 Κατά σειρά συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

 1.  Θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για το επαγγελματικό συνέδριο Μελισσοκομίας που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα. (αναμένουμε ενημέρωση πρακτικών από τον σύλλογο Ιωαννίνων.)  
 2. Εγκρίθηκε από το  ΔΣ να πραγματοποιηθεί σεμινάριο από την Φανή Χατζήνα την επόμενη περίοδο. Θα οριστεί ημερομηνία πραγματοποίησης του σεμιναρίου.
      3. Εγκρίθηκε το ποσό για τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του προέδρου στο επαγγελματικό          συνέδριο μελισσοκομίας στα Ιωάννινα. Το ποσό ανέρχεται σε 156 ευρώ.


                                                              Από το Δ.Σ.

Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

Ωράριο συλλόγου

Σας πληροφορούμε ότι ο σύλλογος θα είναι ανοιχτός κάθε Τρίτη 18:00-20:00 για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, καθώς και για συζήτηση για τα θέματα που σας απασχολούν.

Τηλ. επικοινωνίας:
697 3790754 Παλαιοκώστας Νίκος
694 8070073 Μάγης Αριστοτέλης
697 8996280 Κατσίκης Κώστας
694 2018499 Παπαδημητρίου Περικλής
697 3360064 Καλαθάκη Χριστιάνα
Από το ΔΣ.

Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

Δηλώσεις διαχείμανσης 2017ΣΧΕΤ  Η υπ αρίθμ. 938/81027/26-7-2017 απόφαση του ΥΠΑΑΤ

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ανωτέρω σχετικής απόφασης που αφορά τις δράσεις 3.1 και 3.2 οικονομικών ενισχύσεων στην μελισσοκομία, σας γνωρίζουμε ότι για να ενταχθούν οι μελισσοκόμοι στις ανωτέρω δράσεις και να λάβουν ενίσχυση  απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν κάνει δήλωση διαχείμανσης η οποία κατατίθεται στην ΔΑΟΚ που ανήκει ο μελισσοκόμος και αφορά το διάστημα  από 1-9-2017 έως 31-12-2017.
Η κατάθεση της αίτησης – δήλωσης  διαχείμανσης έχει προθεσμία μέχρι 20-1-2018.
Για τα ανωτέρω παρακαλείστε να ενημερώσετε τους μελισσοκόμους της περιοχής σας ή τα μέλη  των  συλλόγων σας.   
 Η παρούσα ανακοίνωση θα πρέπει να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο ή στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού οικήματος ή του οικήματος του μελισσοκομικού συλλόγου προκειμένου να ενημερωθούν οι  ενδιαφερόμενοι. 
Θα ενημερωθείτε στο επόμενο διάστημα  πως και για τις ώρες που μπορείτε να κάνετε τις δηλώσεις σας στα γραφεία του συλλόγου.

Από το ΔΣ.

Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017

Θέματα για την ΓΣ Νοεμβρίου

Προς ενημέρωσή σας και για την ομαλότερη λειτουργία της ΓΣ την 19/11/2017 το ΔΣ έχει προχωρήσει σε έγκριση και παρουσιάζει  τα θέματα που έθεσαν οι συνάδελφοι και θα συζητηθούν:


Γερογιαννάκης Μανώλης
 1.     Δυσκολίες πρόσβασης στο όρος Υμηττός από την πληθώρα τοποθετημένων μπαρών.
 2.     Ενημέρωση στα μέλη για τις προθέσεις του ΣΠΑΥ σχετικά με την πραγματοποίηση μελέτης με θέμα “Προετοιμασία και σχεδιασμός προγράμματος οργανωμένης μελισσοκομίας στον Υμηττό”. 

 Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος

 1.        Το πρόβλημα διαχείρισης των παρατημένων άδειων κυψελών  σε δημόσιες εκτάσεις. 
 2.       Ψηφιακός Συνδικαλισμός στη μελισσοκομία. Πώς μπορεί να ξεκινήσει να τον εφαρμόζει ο  σύλλογός μας.

Αλευρής Ανδρέας
 1.     Αρμοδιότητες και υπηρεσίες του αντιπροσώπου του συλλόγου.
 2.      Περισσότερες δραστηριότητες από τον σύλλογο. (σεμινάρια εκδηλώσεις)
Καλαθάκη Χριστιάννα
 1.    Η πορεία του συλλόγου μετά από την ψήφιση του νέου συνδικαλιστικού νόμου.                

Από το ΔΣ.

Εγγραφείτε

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις του "Κηφήνα"

* indicates required