Μελισσοκομικός Σύλλογος Ανατολικής Αττικής

Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018

Σεμινάριο Μελισσοκομίας - Εισηγητής: Γιώργος Γκόρας


Δημοσίευση πρακτικών ΔΣ 04/09/2018


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 04/09/2018 ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ «Ο ΚΗΦΗΝΑΣ» Αρ.118

Στην Ν.Μάκρη σήμερα 04/09/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του συλλόγου οδός Κρήτης & Αγ.Νικολάου, συνήλθαν σε  τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ Νικόλαος Παναγιωτάκος, Νικόλαος Παλαιοκώστας, Δέγγλερης Ιωάννης, Μάγης Αριστοτέλης Αικατερίνη Μίχα.

 Κατά σειρά συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
1.     Ενημερώθηκε το σώμα σχετικά με την απώλεια του βιβλίου πρακτικών εξελεγκτικής επιτροπής η οποία προέκυψε εξαιτίας της ολικής καταστροφής της οικίας του προέδρου της εξελεγκτικής επιτροπής Δαμιανού Μαντάνη  στις πρόσφατες φωτιές που κατέστρεψαν το Μάτι Αττικής. Αποφασίστηκε η  αγορά και δημιουργία νέου βιβλίου πρακτικών  εξελεγκτικής επιτροπής,  και ομοφώνως έγινε δεκτό το γεγονός ότι η απώλεια του βιβλίου οφείλεται σε ανώτερα βία,  αφού η  φυσική καταστροφή δεν μπορούσε να προβλεφθεί.
2.     Ενημερώθηκε το σώμα από το γενικό γραμματέα ότι  έπειτα από έλεγχο στο μητρώο μελών του συλλόγου και στο βιβλίο πρωτοκόλλου  διαπιστώθηκε ότι εκ παραδρομής  στο διάστημα ιουνίου 2017 δεν ενημερώθηκαν καθώς έπρεπε το μητρώο μελών και το βιβλίο πρωτοκόλλου σχετικά με την αίτηση που είχε υποβάλει το μέλος Παναγιωτάκος Νικόλαος  για την εγγραφή του στο σύλλογο  παρότι είχε εξόφληση το κόστος εγγραφής και τη συνδρομή του έτους 2017 με την Νο 2  απόδειξη είσπραξης 1/6/2017. Ομόφωνα αποφασίστηκε η εκ των υστέρων ενημέρωση του μητρώου μελών καθώς και του πρωτοκόλλου.
3.     Αποφασίστηκε ομόφωνα η διοργάνωση εκπαιδευτικών μελισσοκομικών σεμιναρίων με  εισηγητές επιστήμονες του κλάδου της μελισσοκομίας, και  καταξιωμένους μελισσοκόμους. Υπεύθυνος της διοργάνωσης των εκπαιδευτικών σεμιναρίων  ορίζεται ο πρόεδρος του συλλόγου Παναγιωτάκος Νικόλαος, και ως χώρος διεξαγωγής τα γραφεία του συλλόγου.  Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα και θα είναι ανοικτά για όλα τα μέλη αλλά και για τα μη μέλη του συλλόγου που θέλουν να τα παρακολουθήσουν.
4.     Αποφασίστηκε ομόφωνα η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων πρώτων βοηθειών από τον  ελληνικό Ερυθρό σταυρό ή  άλλο αναγνωρισμένο φορέα. Υπεύθυνος της διοργάνωσης των σεμιναρίων  ορίζεται ο γενικός γραμματέας του συλλόγου Δέγγλερης Ιωάννης, και ως χώρος διεξαγωγής τα γραφεία του συλλόγου. Τα σεμινάρια θα είναι ανοικτά για όλα τα μέλη του συλλόγου αλλά και για όποιον άλλον ιδιώτη θέλει να τα παρακολουθήσει. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα.
5.     Αποφασίστηκε ομόφωνα η διοργάνωση ενημερωτικής συζήτησης στα γραφεία σου συλλόγου με θεματολογία: Α. Πυρόσβεση - εισηγητής Πυροσβεστική Υπηρεσία, Β. Αλλεργίες από το τσίμπημα μέλισσών – εισηγητής Ιατρός Αλλεργιολόγος, Γ. Φοροτεχνικά/ασφαλιστικά θέματα αγροτικού κλάδου – εισηγητής ειδικός φοροτεχνικός. Υπεύθυνος της διοργάνωσης ορίζεται ο αντιπρόεδρος του συλλόγου Παλαιοκώστας Νικόλαος. Η ενημέρωση θα είναι ανοικτή για όλα τα μέλη του συλλόγου αλλά και για όποιον άλλον ιδιώτη θέλει να τα παρακολουθήσει, και θα πραγματοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

6.     Με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές στην ανατολική Αττική και με στόχο οι επικείμενες αναδασώσεις και  δενδροφυτεύσεις  να περιλαμβάνουν όσο το δυνατόν περισσότερα μελισσοκομικά φυτά και δένδρα  αποφασίστηκε ομόφωνα  η συνάντηση με τους τοπικούς φορείς (Δήμος, Δασαρχείο, Περιφέρεια) προκειμένου να κάνουμε γνωστό το πάγιο  αίτημα του μελισσοκομικού κλάδου, αλλά και για να ενημερωθούμε για την πορεία και το χρονοδιάγραμμα των επικείμενων αναδασώσεων. Υπεύθυνη για τον συντονισμό ορίζεται το μέλος του συλλόγου Μίχα Αικατερίνη.
7.     Αποφασίστηκε ομόφωνα η επικαιροποίηση του μητρώου μελών του συλλόγου κι αποφασίστηκε ότι οικονομικά ενήμερα για όλο το έτος 2018 θα θεωρούνται τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν εξοφλήσει την συνδρομή του έτους 2018. Προς εκπλήρωση αυτού του σκοπού θα πραγματοποιηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του συλλόγου.
8.     Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη για την καθαριότητα των γραφείων.
9.     Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη αγοράς γραφικής ύλης και αναλωσίμων εκτυπωτή.
10.  Εγκρίθηκε ομόφωνα η εγγραφή όλων των μελών που έχουν κάνει αίτηση και που είναι ταμιακά ενήμεροι έως σήμερα 04/09/2018.

Δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, και ο πρόεδρος ανακοινώνει το τέλος της συνεδρίασης.

Δημοσίευση πρακτικών ΔΣ 05/06/2018


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 05/06/2018 ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ «Ο ΚΗΦΗΝΑΣ» Αρ.117

Στην Ν.Μάκρη σήμερα 05/06/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του συλλόγου οδός Κρήτης & Αγ.Νικολάου, συνήλθαν σε  τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ Νικόλαος Παναγιωτάκος, Νικόλαος Παλαιοκώστας, Δέγγλερης Ιωάννης, Αικατερίνη Μίχα.

 Κατά σειρά συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
1.     Συζητήθηκε το περιεχόμενο της επιστολής - απάντησης προς την ΟΜΣΕ σχετικά με τα φυτοφάρμακα.
2.     Εγκρίθηκε η δαπάνη για την καθαριότητα των γραφείων.
3.     Εγκρίθηκε η εγγραφή όλων των μελών που έχουν κάνει αίτηση και που είναι ταμιακά ενήμεροι έως σήμερα 05/06/2018, με 4 ψήφους υπέρ και 1 απών.


Δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, και ο πρόεδρος ανακοινώνει το τέλος της συνεδρίασης

Δημοσίευση πρακτικών ΔΣ 08/05/2018


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 08/05/2018 ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ «Ο ΚΗΦΗΝΑΣ» Αρ.116

Στην Ν.Μάκρη σήμερα 08/05/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του συλλόγου οδός Κρήτης & Αγ.Νικολάου, συνήλθαν σε  τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ Νικόλαος Παναγιωτάκος, Νικόλαος Παλαιοκώστας, Δέγγλερης Ιωάννης, Αικατερίνη Μίχα.

 Κατά σειρά συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
1.     Εγκρίθηκε, με 4 ψήφους υπέρ και 1 απών, επιλογή εκπαιδευτών για το πρόγραμμα εκπαίδευσης μελισσοκόμων 2018 από ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ. Επιλέχθηκαν οι ακόλουθοι εκπαιδευτές:
• Μπέκας Ανδρέας - Τεχ. Γεωπονίας
• Γκουσιάρης Αλέξανδρος - Μελισσοκόμος – Πτυχ. ΑΕΙ
• Λαζαράκης Δημήτρης – Γεωπόνος
2.     Εγκρίθηκε η συμμετοχή στην ημερίδα της κυρίας Γούναρη και η ομιλία του προέδρου Παναγιωτάκου Νίκου, με 4 ψήφους υπέρ και 1 απών.
3.     Εγκρίθηκε , με 4 ψήφους υπέρ και 1 απών, η αποστολή επιστολής προς την ΟΜΣΕ  για την αναγγελία των αποτελεσμάτων των εκλογών του συλλόγου, για την ανάδειξη του νέου ΔΣ και των αντιπροσώπων στην ομοσπονδία, καθώς και η αποστολή των επίσημων πρακτικών.
4.     Αποφασίστηκε η άμεση δημιουργία νέας κλειστής ομάδας στο facebook μόνο για τα οικονομικά ενήμερα μέλη του συλλόγου προς υλοποίησης της απόφασης  της ΓΣ σχετικά με τον ψηφιακό συνδικαλισμό, με 4 ψήφους υπέρ και 1 απών.
5.     Συζητήθηκε το περιεχόμενο της επιστολής - απάντησης προς την ΟΜΣΕ σχετικά με τα φυτοφάρμακα.
6.     Εγκρίθηκε η εγγραφή όλων των μελών που έχουν κάνει αίτηση και που είναι ταμιακά ενήμεροι έως σήμερα 08/05/2018, με 4 ψήφους υπέρ και 1 απών.


Δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, και ο πρόεδρος ανακοινώνει το τέλος της συνεδρίασης.

Εγγραφείτε

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις του "Κηφήνα"

* indicates required