Μελισσοκομικός Σύλλογος Ανατολικής Αττικής

Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017

ΓΣ Νοεμβρίου 2017

Παραθέτουμε όλα όσα συζητήθηκαν στην χθεσινή ΓΣ του συλλόγου μας.ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  ΑΡ. 13

Στην Νέα Μάκρη Σήμερα 19 Νοεμβρίου του 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 στην αίθουσα του συλλόγου επί της οδού Κρήτης & Αγ. Νικολάου  συνήλθαν σε έκτακτη Γενική Συνέλευση τα μέλη του Συλλόγου με την επωνυμία "Μελισσοκομικός  Σύλλογος Ανατολικής Αττικής   Ο Κηφήνας" . Στην  Γενική  Συνέλευση  παραστάθηκαν  26  εκ των 110 ταμειακώς εντάξει μελών.
Στην συνέχεια αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός παρόντων με εισήγηση του Δ.Σ. του Συλλόγου ορίστηκε ομόφωνα Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο  Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης και γραμματέας ο Κατσίκης Κων/νος. Την Γενική Συνέλευση χαιρέτησαν επίσης  ο Πρόεδρος  Παλαιοκώστας Νικόλαος.
Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος της Γ.Σ. έδωσε το λόγο στον  κύριο Καλαθάκη Παναγιώτη ο οποίος εκφώνησε την εισήγηση του μέλους του ΔΣ Καλαθάκης Χριστιάνας που αφορούσε καταγγελίες κατά του Προέδρου και του ΔΣ(διαθέσιμη επιστολή )  
Τέθηκαν τα παρακάτω θέματα προς συζήτηση:

  •   Εισφορές  μελών
  •  Εισήγηση μέλους Καλαθάκης Χριστιάνας από τον Καλαθάκη Παναγιώτη                     (κατάθεση εισήγησης-καταγγελίας προς το ΔΣ)

  • Διαχείριση μελισσοκομίας στον Υμμητό Από το μέλος Γερογιαννάκη Μανώλη.

Ενημέρωση των μελών για την κατάσταση.
Παρέμβαση μελών:
Γερογιαννάκης Μανώλης πρόταση συνεργασίας με φορέα πιλοτικά για την αντιμετώπιση του θέματος.
Δωρλής Σπυρίδων να αποταθούμε σε νομικό με την συμβολή του συλλόγου.
Αλευρής Ανδρέας Συνχαρητήρια στο συνάδελφο που ανέδειξε το θέμα να τεθεί το θέμα στην ΟΜΣΕ.
Παλαιοκώστας Νικόλαος να γίνει μία ημερίδα για το θέμα με την κυρία Γούναρη Σοφία για το θέμα και να ανευρεθούν χρήματα για νομκή υποστήριξη.
Καλαθάκης Παναγιώτης να συναντηθούμε με τον δήμο Κρωπίας για υποστήριξη και ενημέρωση(έχει κερδίσει δικαστική διαμάχη για το θέμα του Υμμητού.) κατάθεση εφημερίδας με σχετική δημοσίευση.
Μάγης Αριστοτέλης συμφωνεί με την πρόταση Καλαθάκη Παναγιώτη και να τεθεί το θέμα στην ΟΜΣΕ
Ελευθερίου Κων/νος Έχει γίνει αυτοψία στον χώρο και σε συζήτηση με τον πρόεδρο δασοπροστασίας και δεν ήταν αντίθετος στην τοποθέτηση μελισσιών στον Υμμητό.
Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης να γίνει μία ομάδα εργασίας που θα αναλάβει το θέμα σε συνεργασία με το ΔΣ.
Ψηφίστικε με 26 υπέρ 0 κατά να συσταθεί ομάδα εργασίας για το θέμα από τους Παναγιωτόπουλο Παναγιώτη, Γερογιαννάκη Μανώλη και Αθανάσιο Γkουμάτση. Υποχρέωση  ενημέρωσης  της ομάδας στην επόμενη ΓΣ του συλλόγου.

  • Αρμοδιότητες & υπηρεσίες του αντιπροσώπου του συλλόγου από το μέλος Αλευρή Ανδρέα.

Δεν παριστάτε ο αντιπρόσωπος του συλλόγου στην συνάντηση με τον υπουργό και στο συνέδριο στα Ιωάννινα.
Δεν έχουν γίνει σεμινάρια στο σύλλογο και δεν υπάρχει δραστηριότητα από τον σύλλογο.
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση για τα θέματα.
Καλαθάκης Παναγιώτης  δεν υπάρχει και δεν εφίστατο η ΟΜΣΕ σαν ομοσπονδία.
Παλαιοκώστας Νικόλαος   δεν μπορούσε  ο σύλλογος να καλύψει τα έξοδα για το συνέδριο στα Ιωάννινα στον αντιπρόσωπο. Υπήρχε καθοδήγηση και βοήθεια από τον πρόεδρο στον αντιπρόσωπο στην συνάντηση της ΟΜΣΕ για τις θέσεις του συλλόγου. Υπάρχουν οικονομικά προβλήματα στον σύλλογο και τίθενται ζητήματα για την στέγαση του συλλόγου. Τα σεμινάρια δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν λόγω οικονομικών προβλημάτων και έλλειψης προγραμμάτων από το ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Επίσης τέθηκε το θέμα της χαμηλής διέλευσης των μελών και συμμετοχής τους στον σύλλογο.
Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης  έθιξε το θέμα και τους θεσμούς του αντιπροσώπου που εγκρίνονται από την ΓΣ.
Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρών πρακτικό της Γ.Σ του Συλλόγου και υπογράφηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης.                                        Κατσίκης Κων/νος

Σχολιασμός ΟΜΣΕ στην διαβούλευση για τις γεωργικές διαπαγγελματικές οργανώσεις

Θέμα: Σχολιασμός στη διαβούλευση για τις Γεωργικές Διεπαγγελματικές Οργανώσεις

Κύριε Υπουργέ,
ως φορέας εκπροσώπησης των Ελλήνων Μελισσοκόμων διαφωνούμε με το πνεύμα και τις κατευθύνσεις της υπό διαβούλευση Υπουργικής Απόφασης.

Η λογική της λειτουργίας των Γ.Δ.Ο. ως επιχειρήσεις θα φέρει τεράστιες αντιθέσεις στον κλάδο και με δεδομένα τα αντικρουόμενα συμφέροντα,  ουσιαστικά καταργεί το θεσμό  των  Διεπαγγελματικών  που  ήδη  υπάρχει.  Είναι  μια  αντίληψη  ξένη  στην ελληνική πραγματικότητα.

Η προσπάθεια για τον καθορισμό ποσοστώσεων εκπροσώπησης σε συνδυασμό με το ποσοστό των παραγόμενων προϊόντων κλπ δείχνουν ξεκάθαρα μια αγωνία για τον έλεγχο των οργανώσεων και μας βρίσκει αντίθετους. Άποψή μας είναι πέρα των άλλων ότι είναι σκέψεις μη υλοποιήσιμες.

Η Υπουργική Απόφαση που προτείνεται υπερβαίνει  και αλλάζει σε μέγιστο βαθμό την κοινοτική εξουσιοδότηση και το πνεύμα του Κανονισμού 1308/13.

Οι παραγωγικοί τομείς της χώρας έχουμε την ανάγκη από Γ.Δ.Ο. , οι οποίες θα πρέπει να είναι φορείς συνύπαρξης. Με δεδομένα τις αντιθέσεις και τα διαφορετικά συμφέροντα έχει μεγάλη σημασία να μάθουμε να συζητάμε, να κατανοούμε ο ένας τον άλλο, να σχεδιάζουμε, να απαιτούμε. Είναι πολύ σημαντικό να καθόμαστε στο ίδιο
τραπέζι όλοι μαζί και να κινούμαστε στην ίδια κατεύθυνση. Οι στόχοι και οι κατευθύνσεις των Γ.Δ.Ο. περιγράφονται άψογα στον Κανονισμό 1308/13 και δε χρειάζονται επεξεργασία. Θα πρέπει να είναι επιλογή μας η σύσταση των Γ.Δ.Ο.

Η εκπροσώπηση θα πρέπει να είναι μοιρασμένη μεταξύ των παραγωγών (συνδικαλιστική εκπροσώπηση αυτών) και όλων των άλλων (συνεταιριστών, μεταποιητών, συσκευαστών, εμπόρων και διανομέων όταν όλοι αυτοί ασχολούνται κατά βάση με τα προϊόντα του κλάδου).

Θα ήταν καλό η πολιτεία να δει τις Γ.Δ.Ο. ως ενός είδους επιμελητήριο και μέσω αυτών να δώσουμε ώθηση ανάπτυξης και ελπίδας.


Με τιμή,


Βασίλης Ντούρας
Πρόεδρος ΟΜΣΕ

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

ΓΣ Νοεμβρίου

Καλούμε όλα τα μέλη την Κυριακή 19/11/2017 στην ΓΣ του συλλόγου που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία μας (Κρήτης & Αγ.Νικολάου στην Ν.Μάκρη). Ώρα προσέλευσης 10:00πμ με έναρξη της ΓΣ στις 10:30 πμ.
Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα θέματα της ΓΣ στην ανάρτηση της 23/10/2017.

Από το ΔΣ.

Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

Επιδοτήσεις κυψελών & μετακινήσεων

Προς ενημέρωσή σας.

Οι αιτήσεις για τις :
  1. επιδοτήσεις κυψελών (25 ευρώ ανά κυψέλη)
  2. έξοδα μετακινήσεων (6 ευρώ ανά κυψέλη)
  3. και δλώσεις διαχείμανσης
θα γίνονται δεκτές στα κέντρα μελισσοκομίας έως τις 20/01/2018. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 5237919.

Δημοσίευση πρακτικών Νοεμβρίου

Σας ενημερώνουμε για τα πρακτικά του χθεσινού ΔΣ που έγινε στα γραφεία του συλλόγου.ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 07/11/2017 ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ «Ο ΚΗΦΗΝΑΣ» αρ.108

Στην Ν.Μάκρη σήμερα 7/11/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του συλλόγου οδός Κρήτης & Αγ.Νικολάου, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ Νικόλαος Παλαιοκώστας, Κατσίκης Κων/νος  και Παπαδημητρίου Περικλής.
 Κατά σειρά συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

  1.  Θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για το επαγγελματικό συνέδριο Μελισσοκομίας που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα. (αναμένουμε ενημέρωση πρακτικών από τον σύλλογο Ιωαννίνων.)  
  2. Εγκρίθηκε από το  ΔΣ να πραγματοποιηθεί σεμινάριο από την Φανή Χατζήνα την επόμενη περίοδο. Θα οριστεί ημερομηνία πραγματοποίησης του σεμιναρίου.
      3. Εγκρίθηκε το ποσό για τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του προέδρου στο επαγγελματικό          συνέδριο μελισσοκομίας στα Ιωάννινα. Το ποσό ανέρχεται σε 156 ευρώ.


                                                              Από το Δ.Σ.

Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

Ωράριο συλλόγου

Σας πληροφορούμε ότι ο σύλλογος θα είναι ανοιχτός κάθε Τρίτη 18:00-20:00 για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, καθώς και για συζήτηση για τα θέματα που σας απασχολούν.

Τηλ. επικοινωνίας:
697 3790754 Παλαιοκώστας Νίκος
694 8070073 Μάγης Αριστοτέλης
697 8996280 Κατσίκης Κώστας
694 2018499 Παπαδημητρίου Περικλής
697 3360064 Καλαθάκη Χριστιάνα
Από το ΔΣ.

Εγγραφείτε

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις του "Κηφήνα"

* indicates required