Μελισσοκομικός Σύλλογος Ανατολικής Αττικής

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

Δημοσίευση πρακτικών ΔΣ 27/03/2018


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 27/03/2018 ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ «Ο ΚΗΦΗΝΑΣ» Αρ.114

Στην Ν.Μάκρη σήμερα 27/03/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του συλλόγου οδός Κρήτης & Αγ.Νικολάου, συνήλθαν σε  τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ Νικόλαος Παναγιωτάκος, Νικόλαος Παλαιοκώστας, Δέγγλερης Ιωάννης, Αικατερίνη Μίχα.
 Κατά σειρά συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
1.     Εγκρίθηκε με 4 ψήφους υπέρ και 1 απών το αίτημα για κατάθεση επιστολής στην ΟΜΣΕ του μέλους Παλαιοκώστα Νικόλαου για το θέμα των ψεκασμών. Η επιστολή αναγνώστηκε στο ΔΣ και εγκρίθηκε.
2.     Εγκρίθηκε η επέκταση της ενοικίασης των υφισταμένων γραφείων του συλλόγου στη Νέα Μάκρη έως 31/12/2018, με 4 ψήφους υπέρ και 1 απών.
3.     Εγκρίθηκε η δαπάνη για την καταβολή των ενοικίων των γραφείων του συλλόγου στη Νέα Μάκρη έως 31/12/2018 ποσού 825ευρώ, με 4 ψήφους υπέρ και 1 απών
4.     Εγκρίνεται με 4 ψήφους υπέρ και 1 απών, το αίτημα για άμεσο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς κατάστημα Νέας Μακρής για τον σύλλογο. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος Παναγιωτάκος Νικόλαος και ο Ταμίας Αριστοτέλης Μάγης όπως ενεργήσουν και υπογράψουν τα απαιτούμενα έγγραφα. Διαχειριστές του λογαριασμού ορίζονται ο Πρόεδρος Παναγιωτάκος Νικόλαος και ο Ταμίας Αριστοτέλης Μάγης.
5.     Εγκρίνεται το αίτημα του προέδρου Παναγιωτάκου Νίκου για σύγκλιση της ομάδας ψεκασμών την Τρίτη 3 Απριλίου και ώρα 18:00 στα γραφεία του συλλόγου με σκοπό την άμεση ενεργοποίηση της και την ανάληψη δράσεων.
6.     Εγκρίθηκε  ο ορισμός τακτικού ΔΣ κάθε πρώτη Τρίτη εκάστου μηνός και ώρα 20:00, με 4 ψήφους υπέρ και 1 απών.
7.     Συμφωνήθηκε το ΔΣ να έρθει σε άμεση επαφή με τους φορείς της ευρύτερης περιοχής, Δήμος Μαραθώνα, Πυροσβεστική, Δασαρχείο, Περιφέρεια Αν. Αττικής, για συζήτηση πάνω σε μελισσοκομικά θέματα.
8.     Ορίζονται διαχειριστές της σελίδας του συλλόγου στο Facebook όλα τα μέλη του ΔΣ.
9.     Εγκρίθηκε η εγγραφή όλων των μελών που έχουν κάνει αίτηση και που είναι ταμιακά ενήμεροι έως σήμερα 27/3/2018, με 4 ψήφους υπέρ και 1 απών.
10.  Εγκρίθηκε δαπάνη για την καθαριότητα των γραφείων του συλλόγου με 4 ψήφους υπέρ και 1 απών
11.  Εγκρίθηκε η δαπάνη για την αγορά γραφικής ύλης και αντικατάσταση για τα μελάνια του εκτυπωτή, με 4 ψήφους υπέρ και 1 απών.
12.  Εγκρίθηκε η δαπάνη για τον επανασχεδιασμό λογοτύπου για τον σύλλογο ποσού 50ευρώ, με 4 ψήφους υπέρ και 1 απών.
Δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, και ο πρόεδρος ανακοινώνει το τέλος της συνεδρίασης.
Τα μέλη του ΔΣ

Εγγραφείτε

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις του "Κηφήνα"

* indicates required