Μελισσοκομικός Σύλλογος Ανατολικής Αττικής

Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018

Σεμινάριο Μελισσοκομίας - Εισηγητής: Γιώργος Γκόρας


Δημοσίευση πρακτικών ΔΣ 04/09/2018


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 04/09/2018 ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ «Ο ΚΗΦΗΝΑΣ» Αρ.118

Στην Ν.Μάκρη σήμερα 04/09/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του συλλόγου οδός Κρήτης & Αγ.Νικολάου, συνήλθαν σε  τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ Νικόλαος Παναγιωτάκος, Νικόλαος Παλαιοκώστας, Δέγγλερης Ιωάννης, Μάγης Αριστοτέλης Αικατερίνη Μίχα.

 Κατά σειρά συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
1.     Ενημερώθηκε το σώμα σχετικά με την απώλεια του βιβλίου πρακτικών εξελεγκτικής επιτροπής η οποία προέκυψε εξαιτίας της ολικής καταστροφής της οικίας του προέδρου της εξελεγκτικής επιτροπής Δαμιανού Μαντάνη  στις πρόσφατες φωτιές που κατέστρεψαν το Μάτι Αττικής. Αποφασίστηκε η  αγορά και δημιουργία νέου βιβλίου πρακτικών  εξελεγκτικής επιτροπής,  και ομοφώνως έγινε δεκτό το γεγονός ότι η απώλεια του βιβλίου οφείλεται σε ανώτερα βία,  αφού η  φυσική καταστροφή δεν μπορούσε να προβλεφθεί.
2.     Ενημερώθηκε το σώμα από το γενικό γραμματέα ότι  έπειτα από έλεγχο στο μητρώο μελών του συλλόγου και στο βιβλίο πρωτοκόλλου  διαπιστώθηκε ότι εκ παραδρομής  στο διάστημα ιουνίου 2017 δεν ενημερώθηκαν καθώς έπρεπε το μητρώο μελών και το βιβλίο πρωτοκόλλου σχετικά με την αίτηση που είχε υποβάλει το μέλος Παναγιωτάκος Νικόλαος  για την εγγραφή του στο σύλλογο  παρότι είχε εξόφληση το κόστος εγγραφής και τη συνδρομή του έτους 2017 με την Νο 2  απόδειξη είσπραξης 1/6/2017. Ομόφωνα αποφασίστηκε η εκ των υστέρων ενημέρωση του μητρώου μελών καθώς και του πρωτοκόλλου.
3.     Αποφασίστηκε ομόφωνα η διοργάνωση εκπαιδευτικών μελισσοκομικών σεμιναρίων με  εισηγητές επιστήμονες του κλάδου της μελισσοκομίας, και  καταξιωμένους μελισσοκόμους. Υπεύθυνος της διοργάνωσης των εκπαιδευτικών σεμιναρίων  ορίζεται ο πρόεδρος του συλλόγου Παναγιωτάκος Νικόλαος, και ως χώρος διεξαγωγής τα γραφεία του συλλόγου.  Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα και θα είναι ανοικτά για όλα τα μέλη αλλά και για τα μη μέλη του συλλόγου που θέλουν να τα παρακολουθήσουν.
4.     Αποφασίστηκε ομόφωνα η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων πρώτων βοηθειών από τον  ελληνικό Ερυθρό σταυρό ή  άλλο αναγνωρισμένο φορέα. Υπεύθυνος της διοργάνωσης των σεμιναρίων  ορίζεται ο γενικός γραμματέας του συλλόγου Δέγγλερης Ιωάννης, και ως χώρος διεξαγωγής τα γραφεία του συλλόγου. Τα σεμινάρια θα είναι ανοικτά για όλα τα μέλη του συλλόγου αλλά και για όποιον άλλον ιδιώτη θέλει να τα παρακολουθήσει. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα.
5.     Αποφασίστηκε ομόφωνα η διοργάνωση ενημερωτικής συζήτησης στα γραφεία σου συλλόγου με θεματολογία: Α. Πυρόσβεση - εισηγητής Πυροσβεστική Υπηρεσία, Β. Αλλεργίες από το τσίμπημα μέλισσών – εισηγητής Ιατρός Αλλεργιολόγος, Γ. Φοροτεχνικά/ασφαλιστικά θέματα αγροτικού κλάδου – εισηγητής ειδικός φοροτεχνικός. Υπεύθυνος της διοργάνωσης ορίζεται ο αντιπρόεδρος του συλλόγου Παλαιοκώστας Νικόλαος. Η ενημέρωση θα είναι ανοικτή για όλα τα μέλη του συλλόγου αλλά και για όποιον άλλον ιδιώτη θέλει να τα παρακολουθήσει, και θα πραγματοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

6.     Με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές στην ανατολική Αττική και με στόχο οι επικείμενες αναδασώσεις και  δενδροφυτεύσεις  να περιλαμβάνουν όσο το δυνατόν περισσότερα μελισσοκομικά φυτά και δένδρα  αποφασίστηκε ομόφωνα  η συνάντηση με τους τοπικούς φορείς (Δήμος, Δασαρχείο, Περιφέρεια) προκειμένου να κάνουμε γνωστό το πάγιο  αίτημα του μελισσοκομικού κλάδου, αλλά και για να ενημερωθούμε για την πορεία και το χρονοδιάγραμμα των επικείμενων αναδασώσεων. Υπεύθυνη για τον συντονισμό ορίζεται το μέλος του συλλόγου Μίχα Αικατερίνη.
7.     Αποφασίστηκε ομόφωνα η επικαιροποίηση του μητρώου μελών του συλλόγου κι αποφασίστηκε ότι οικονομικά ενήμερα για όλο το έτος 2018 θα θεωρούνται τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν εξοφλήσει την συνδρομή του έτους 2018. Προς εκπλήρωση αυτού του σκοπού θα πραγματοποιηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του συλλόγου.
8.     Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη για την καθαριότητα των γραφείων.
9.     Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη αγοράς γραφικής ύλης και αναλωσίμων εκτυπωτή.
10.  Εγκρίθηκε ομόφωνα η εγγραφή όλων των μελών που έχουν κάνει αίτηση και που είναι ταμιακά ενήμεροι έως σήμερα 04/09/2018.

Δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, και ο πρόεδρος ανακοινώνει το τέλος της συνεδρίασης.

Δημοσίευση πρακτικών ΔΣ 05/06/2018


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 05/06/2018 ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ «Ο ΚΗΦΗΝΑΣ» Αρ.117

Στην Ν.Μάκρη σήμερα 05/06/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του συλλόγου οδός Κρήτης & Αγ.Νικολάου, συνήλθαν σε  τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ Νικόλαος Παναγιωτάκος, Νικόλαος Παλαιοκώστας, Δέγγλερης Ιωάννης, Αικατερίνη Μίχα.

 Κατά σειρά συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
1.     Συζητήθηκε το περιεχόμενο της επιστολής - απάντησης προς την ΟΜΣΕ σχετικά με τα φυτοφάρμακα.
2.     Εγκρίθηκε η δαπάνη για την καθαριότητα των γραφείων.
3.     Εγκρίθηκε η εγγραφή όλων των μελών που έχουν κάνει αίτηση και που είναι ταμιακά ενήμεροι έως σήμερα 05/06/2018, με 4 ψήφους υπέρ και 1 απών.


Δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, και ο πρόεδρος ανακοινώνει το τέλος της συνεδρίασης

Δημοσίευση πρακτικών ΔΣ 08/05/2018


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 08/05/2018 ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ «Ο ΚΗΦΗΝΑΣ» Αρ.116

Στην Ν.Μάκρη σήμερα 08/05/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του συλλόγου οδός Κρήτης & Αγ.Νικολάου, συνήλθαν σε  τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ Νικόλαος Παναγιωτάκος, Νικόλαος Παλαιοκώστας, Δέγγλερης Ιωάννης, Αικατερίνη Μίχα.

 Κατά σειρά συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
1.     Εγκρίθηκε, με 4 ψήφους υπέρ και 1 απών, επιλογή εκπαιδευτών για το πρόγραμμα εκπαίδευσης μελισσοκόμων 2018 από ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ. Επιλέχθηκαν οι ακόλουθοι εκπαιδευτές:
• Μπέκας Ανδρέας - Τεχ. Γεωπονίας
• Γκουσιάρης Αλέξανδρος - Μελισσοκόμος – Πτυχ. ΑΕΙ
• Λαζαράκης Δημήτρης – Γεωπόνος
2.     Εγκρίθηκε η συμμετοχή στην ημερίδα της κυρίας Γούναρη και η ομιλία του προέδρου Παναγιωτάκου Νίκου, με 4 ψήφους υπέρ και 1 απών.
3.     Εγκρίθηκε , με 4 ψήφους υπέρ και 1 απών, η αποστολή επιστολής προς την ΟΜΣΕ  για την αναγγελία των αποτελεσμάτων των εκλογών του συλλόγου, για την ανάδειξη του νέου ΔΣ και των αντιπροσώπων στην ομοσπονδία, καθώς και η αποστολή των επίσημων πρακτικών.
4.     Αποφασίστηκε η άμεση δημιουργία νέας κλειστής ομάδας στο facebook μόνο για τα οικονομικά ενήμερα μέλη του συλλόγου προς υλοποίησης της απόφασης  της ΓΣ σχετικά με τον ψηφιακό συνδικαλισμό, με 4 ψήφους υπέρ και 1 απών.
5.     Συζητήθηκε το περιεχόμενο της επιστολής - απάντησης προς την ΟΜΣΕ σχετικά με τα φυτοφάρμακα.
6.     Εγκρίθηκε η εγγραφή όλων των μελών που έχουν κάνει αίτηση και που είναι ταμιακά ενήμεροι έως σήμερα 08/05/2018, με 4 ψήφους υπέρ και 1 απών.


Δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, και ο πρόεδρος ανακοινώνει το τέλος της συνεδρίασης.

Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

Σεμινάριο Μελισσοκομίας - Εισηγητής: Μόσχος Ντιώνιας

Ο μελισσοκομικός σύλλογος Αν.Αττικής “Ο Κηφήνας" στα πλαίσια της εκπαίδευσης των μελών του διοργανώνει σειρά μελισσοκομικών σεμιναρίων που σκοπό έχουν την εκπαίδευση και την ενημέρωση των μελισσοκόμων.Τα σεμινάρια είναι ανοιχτά στο κοινό και μπορούν να τα παρακολουθήσουν και μη μέλη του συλλόγου.
Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Σεμινάριο Μελισσοκομίας - Εισηγητής: Αντώνης Τσαγκαράκης

Ο μελισσοκομικός σύλλογος Αν.Αττικής “Ο Κηφήνας" στα πλαίσια της εκπαίδευσης των μελών του διοργανώνει σειρά μελισσοκομικών σεμιναρίων που σκοπό έχουν την εκπαίδευση και την ενημέρωση των μελισσοκόμων.Τα σεμινάρια είναι ανοιχτά στο κοινό και μπορούν να τα παρακολουθήσουν και μη μέλη του συλλόγου.
Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Σεμινάριο Μελισσοκομίας - Εισηγητής: Στέργιος Στεργάτος

Ο μελισσοκομικός σύλλογος Αν.Αττικής “Ο Κηφήνας" στα πλαίσια της εκπαίδευσης των μελών του διοργανώνει σειρά μελισσοκομικών σεμιναρίων που σκοπό έχουν την εκπαίδευση και την ενημέρωση των μελισσοκόμων.Τα σεμινάρια είναι ανοιχτά στο κοινό και μπορούν να τα παρακολουθήσουν και μη μέλη του συλλόγου.
Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2018

Σεμινάριο Μελισσοκομίας - Εισηγητής: Βασίλης Λιόλιος

Ο μελισσοκομικός σύλλογος Αν.Αττικής “Ο Κηφήνας" στα πλαίσια της εκπαίδευσης των μελών του διοργανώνει σειρά μελισσοκομικών σεμιναρίων που σκοπό έχουν την εκπαίδευση και την ενημέρωση των μελισσοκόμων.Τα σεμινάρια είναι ανοιχτά στο κοινό και μπορούν να τα παρακολουθήσουν και μη μέλη του συλλόγου.
Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Σεμινάριο Μελισσοκομίας - Εισηγητής: Γιώργος Αθανασιάδης

Ο μελισσοκομικός σύλλογος Αν.Αττικής “Ο Κηφήνας" στα πλαίσια της εκπαίδευσης των μελών του διοργανώνει σειρά μελισσοκομικών σεμιναρίων που σκοπό έχουν την εκπαίδευση και την ενημέρωση των μελισσοκόμων.Τα σεμινάρια είναι ανοιχτά στο κοινό και μπορούν να τα παρακολουθήσουν και μη μέλη του συλλόγου.
Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2018

Σεμινάριο Μελισσοκομίας - Εισηγητής: Ανδρέας Μπέκας

Ο μελισσοκομικός σύλλογος Αν.Αττικής “Ο Κηφήνας" στα πλαίσια της εκπαίδευσης των μελών του διοργανώνει σειρά μελισσοκομικών σεμιναρίων που σκοπό έχουν την εκπαίδευση και την ενημέρωση των μελισσοκόμων.Τα σεμινάρια είναι ανοιχτά στο κοινό και μπορούν να τα παρακολουθήσουν και μη μέλη του συλλόγου.
Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.


Σεμινάριο Μελισσοκομίας - Εισηγητής: Ισίδωρος Τσιμίνης




Ο μελισσοκομικός σύλλογος Αν.Αττικής “Ο Κηφήνας" στα πλαίσια της εκπαίδευσης των μελών του διοργανώνει σειρά μελισσοκομικών σεμιναρίων που σκοπό έχουν την εκπαίδευση και την ενημέρωση των μελισσοκόμων.Τα σεμινάρια είναι ανοιχτά στο κοινό και μπορούν να τα παρακολουθήσουν και μη μέλη του συλλόγου.
Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

Δημοσίευση πρακτικών ΔΣ 03/04/2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 03/04/2018 ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ «Ο ΚΗΦΗΝΑΣ» Αρ.115

Στην Ν.Μάκρη σήμερα 03/04/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του συλλόγου οδός Κρήτης & Αγ.Νικολάου, συνήλθαν σε  τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ Νικόλαος Παναγιωτάκος, Νικόλαος Παλαιοκώστας, Δέγγλερης Ιωάννης, Αριστοτέλης Μάγης Αικατερίνη Μίχα.
 Κατά σειρά συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
1.     Εγκρίθηκε παμψηφεί η δαπάνη για την αμοιβή της δικηγόρου για την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού.
2.     Μετατέθηκε η  σύγκλιση της ομάδας ψεκασμών για το επόμενο τακτικό ΔΣ. Εγκρίθηκε παμψηφεί.
3.     Εγκρίθηκε παμψηφεί η διοργάνωση σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία Νέας Μάκρης σεμιναρίου ενημέρωσης και αντιμετώπισης κίνδυνων από πυρκαγιές.
4.     Εγκρίθηκε παμψηφεί η εκτύπωση καρτών για τα μέλη του ΔΣ.
5.     Εγκρίθηκε παμψηφεί το νέο λογότυπο του συλλόγου.
6.     Μετά από  την εισήγηση του αντιπροέδρου Παλαιοκώστα Νικόλαου εγκρίνεται παμψηφεί, η τυχόν δαπάνη για έξοδα κίνησης και φιλοξενίας για το ΔΣ όταν αυτό απαιτείται.
7.     Μετά από  την εισήγηση του γεν. γραμματέα  Δέγγλερη Ιωάννη εγκρίνεται παμψηφεί,  η δημιουργία ομάδας που θα ασχοληθεί για την εύρεση νέων οικονομικών πόρων
7.για την αύξηση των εσόδων του συλλόγου.  Μέλη της ομάδος ορίζονται οι:  Παναγιώτακος Νικόλαος,  Παλαιοκώστας Νικόλαος, Δέγγλερης Ιωάννης, Μάγης Αριστοτέλης, Μίχα Κατερίνα

Δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, και ο πρόεδρος ανακοινώνει το τέλος της συνεδρίασης.

Τα μέλη του ΔΣ

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

Δημοσίευση πρακτικών ΔΣ 27/03/2018


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 27/03/2018 ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ «Ο ΚΗΦΗΝΑΣ» Αρ.114

Στην Ν.Μάκρη σήμερα 27/03/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του συλλόγου οδός Κρήτης & Αγ.Νικολάου, συνήλθαν σε  τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ Νικόλαος Παναγιωτάκος, Νικόλαος Παλαιοκώστας, Δέγγλερης Ιωάννης, Αικατερίνη Μίχα.
 Κατά σειρά συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
1.     Εγκρίθηκε με 4 ψήφους υπέρ και 1 απών το αίτημα για κατάθεση επιστολής στην ΟΜΣΕ του μέλους Παλαιοκώστα Νικόλαου για το θέμα των ψεκασμών. Η επιστολή αναγνώστηκε στο ΔΣ και εγκρίθηκε.
2.     Εγκρίθηκε η επέκταση της ενοικίασης των υφισταμένων γραφείων του συλλόγου στη Νέα Μάκρη έως 31/12/2018, με 4 ψήφους υπέρ και 1 απών.
3.     Εγκρίθηκε η δαπάνη για την καταβολή των ενοικίων των γραφείων του συλλόγου στη Νέα Μάκρη έως 31/12/2018 ποσού 825ευρώ, με 4 ψήφους υπέρ και 1 απών
4.     Εγκρίνεται με 4 ψήφους υπέρ και 1 απών, το αίτημα για άμεσο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς κατάστημα Νέας Μακρής για τον σύλλογο. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος Παναγιωτάκος Νικόλαος και ο Ταμίας Αριστοτέλης Μάγης όπως ενεργήσουν και υπογράψουν τα απαιτούμενα έγγραφα. Διαχειριστές του λογαριασμού ορίζονται ο Πρόεδρος Παναγιωτάκος Νικόλαος και ο Ταμίας Αριστοτέλης Μάγης.
5.     Εγκρίνεται το αίτημα του προέδρου Παναγιωτάκου Νίκου για σύγκλιση της ομάδας ψεκασμών την Τρίτη 3 Απριλίου και ώρα 18:00 στα γραφεία του συλλόγου με σκοπό την άμεση ενεργοποίηση της και την ανάληψη δράσεων.
6.     Εγκρίθηκε  ο ορισμός τακτικού ΔΣ κάθε πρώτη Τρίτη εκάστου μηνός και ώρα 20:00, με 4 ψήφους υπέρ και 1 απών.
7.     Συμφωνήθηκε το ΔΣ να έρθει σε άμεση επαφή με τους φορείς της ευρύτερης περιοχής, Δήμος Μαραθώνα, Πυροσβεστική, Δασαρχείο, Περιφέρεια Αν. Αττικής, για συζήτηση πάνω σε μελισσοκομικά θέματα.
8.     Ορίζονται διαχειριστές της σελίδας του συλλόγου στο Facebook όλα τα μέλη του ΔΣ.
9.     Εγκρίθηκε η εγγραφή όλων των μελών που έχουν κάνει αίτηση και που είναι ταμιακά ενήμεροι έως σήμερα 27/3/2018, με 4 ψήφους υπέρ και 1 απών.
10.  Εγκρίθηκε δαπάνη για την καθαριότητα των γραφείων του συλλόγου με 4 ψήφους υπέρ και 1 απών
11.  Εγκρίθηκε η δαπάνη για την αγορά γραφικής ύλης και αντικατάσταση για τα μελάνια του εκτυπωτή, με 4 ψήφους υπέρ και 1 απών.
12.  Εγκρίθηκε η δαπάνη για τον επανασχεδιασμό λογοτύπου για τον σύλλογο ποσού 50ευρώ, με 4 ψήφους υπέρ και 1 απών.
Δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, και ο πρόεδρος ανακοινώνει το τέλος της συνεδρίασης.
Τα μέλη του ΔΣ

Σάββατο, 31 Μαρτίου 2018

Δημοσίευση πρακτικών ΔΣ 22/03/2018



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.22/03/2018 ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ «Ο ΚΗΦΗΝΑΣ» Aρ.113



Στην Ν.Μάκρη σήμερα 22/03/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα του συλλόγου οδός Κρήτης & Αγ.Νικολάου, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Νικόλαος Παλαιοκώστας, Δέγγλερης Ιωάννης, Μάγης Αριστοτέλης, Αικατερίνη Μίχα.

 Κατά σειρά συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

1.     Παράδοση - Παραλαβή. Το απελθόν διοικητικό συμβούλιο του μελισσοκομικού συλλόγου ανατολικής Αττικής “Ο Κηφήνας” παραδίδει τα κάτωθι αναγραφόμενα στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, παρουσία και του προέδρου της εξελεγκτικής επιτροπής .

  • Βιβλίο Μητρώου Μελών
  • Πρωτόκολλο Εισερχομένων - Εξερχομένων
  • Σφραγίδα Συλλόγου
  • Βιβλίο Περιουσίας
  • Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ
  • Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων ΓΣ
  • Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων ΕΕ
  • Βιβλίο εσόδων - εξόδων
  • Μπλοκ αποδείξεων περασμένων ετών
  • Φορολογικά στοιχεία ( φορολογικές δηλώσεις προηγούμενων ετών,  περιοδικές δηλώσεις κλπ.)
  • Υπόλοιπο Ταμείου προς Παράδοση στο νέο Δ.Σ. € 5863

Μετρητά εις χείρας Ταμία € 5863

Τα ως άνω παρελήφθησαν και ελεγχθέντα ευρέθησαν ότι έχουν καλώς.

2.     Ο πρόεδρος προτείνει όπως η επόμενη συνεδρίαση γίνει την Τρίτη 27 Μαρτίου και ώρα 18:00 00 στην αίθουσα του συλλόγου οδός Κρήτης & Αγ.Νικολάου  στη Νεα Μάκρη Αττικής, με θέματα που θα θέσουν τα μέλη επί τόπου. Τα μέλη αποδέχονται ομόφωνα την πρόταση.

Δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, και ο πρόεδρος ανακοινώνει το τέλος της συνεδρίασης.

Τα μέλη του ΔΣ

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

Δημοσίευση πρακτικών ΔΣ 18/03/2018


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 18/03/2018 ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ «Ο ΚΗΦΗΝΑΣ» Αρ.112

 


Σήμερα την  18 Μαρτίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00 συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. του μελισσοκομικού συλλόγου Αν. Αττικής «Ο κηφήνας», τα οποία εξελέγησαν κατά την Γ.Σ. της 18ης Μαρτίου 2018, σε έκτακτη συνεδρίαση στα γραφεία του συλλόγου στη Νέα Μάκρη Αττικής, μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος μέλους κ. Νικόλαου Παλαιοκώστα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.     Συγκρότηση Δ.Σ σε σώμα.
2.     Προσδιορισμός έκτακτης συνεδρίασης προς παραλαβή διοίκησης
3.     Προσδιορισμός επόμενης τακτικής συνεδρίασης

Παρόντες: α) Παναγιωτάκος Νικόλαος β) Δέγγλερής Ιωάννης γ) Μίχα Αικατερίνη δ) Μάγης Αριστοτέλης ε) Παλαιοκώστας Νικόλαος
Ο πλειοψηφίσας κ. Παλαιοκώστας Νικόλαος διαπιστώνει ότι υφίσταται η απαιτούμενη από το άρθρο 10 του καταστατικού απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Θέμα 1ο
Ο πλειοψηφίσας  κ. Παλαιοκώστας Νικόλαος αναφέρει ότι η εκλογή των μελών στα προβλεπόμενα αξιώματα θα γίνει με φανερή ψηφοφορία βάσει του άρθρου 10 του καταστατικού.

Για την θέση του Προέδρου μοναδικός υποψήφιος είναι ο κ. Παναγιωτάκος Νικόλαος. Γίνεται φανερή ψηφοφορία και ο κ. Παναγιωτάκος Νικόλαος λαμβάνει 5 ψήφους υπέρ, άρα εκλέγεται παμψηφεί.

Για την θέση του Αντιπροέδρου μοναδικός υποψήφιος είναι ο κ. Παλαιοκώστας Νικόλαος Γίνεται φανερή ψηφοφορία και ο κ. Παλαιοκώστας Νικόλαος λαμβάνει 5 ψήφους υπέρ, άρα εκλέγεται παμψηφεί.

Για την θέση του Γενικού Γραμματέα μοναδικός υποψήφιος είναι ο κ. Δέγγλερης Ιωάννης  Γίνεται φανερή ψηφοφορία και ο κ. Δέγγλερης Ιωάννης  λαμβάνει 5 ψήφους υπέρ, άρα εκλέγεται παμψηφεί.

Για την θέση του Ταμία μοναδικός υποψήφιος είναι ο κ. Μάγης Αριστοτέλης Γίνεται  φανερή ψηφοφορία και ο κ. Μάγης Αριστοτέλης λαμβάνει 5 ψήφους υπέρ, άρα εκλέγεται παμψηφεί.

Κατόπιν των ανωτέρω η σύνθεση του ΔΣ του σωματείου «Ο Κηφήνας» είναι η ακόλουθη:
Πρόεδρος : Παναγιωτάκος Νικόλαος       
Αντιπρόεδρος : Παλαιοκώστας Νικόλαος
Γεν. Γραμματέας : Δέγγλερης Ιωάννης     
Ταμίας : Μάγης Αριστοτέλης
Μέλος :  Μίχα Αικατερίνη

Θέμα 2ο
Ο πρόεδρος προτείνει όπως το Δ.Σ. συνέλθει σε έκτακτη συνεδρίαση προς παραλαβή της διοίκησης από το προηγούμενο Δ.Σ. την Πέμπτη 22 Μαρτίου στα γραφεία του συλλόγου στη Νεα Μάκρη Αττικής. Προς τούτο να αποσταλούν οι σχετικές προσκλήσεις στα μέλη της παραδίδουσας διοίκησης.

Θέμα 3ο
Ο πρόεδρος προτείνει όπως η επόμενη τακτική συνεδρίαση γίνει την Τρίτη 27 Μαρτίου στα γραφεία του συλλόγου στη Νεα Μάκρη Αττικής, με θέματα που θα θέσουν τα μέλη επί τόπου. Τα μέλη αποδέχονται ομόφωνα την πρόταση.
Δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, και ο πρόεδρος ανακοινώνει το τέλος της συνεδρίασης.

Απο το ΔΣ.


Εγγραφείτε

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις του "Κηφήνα"

* indicates required