Μελισσοκομικός Σύλλογος Ανατολικής Αττικής

Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

Σεμινάριο Μελισσοκομίας - Εισηγητής: Μόσχος Ντιώνιας

Ο μελισσοκομικός σύλλογος Αν.Αττικής “Ο Κηφήνας" στα πλαίσια της εκπαίδευσης των μελών του διοργανώνει σειρά μελισσοκομικών σεμιναρίων που σκοπό έχουν την εκπαίδευση και την ενημέρωση των μελισσοκόμων.Τα σεμινάρια είναι ανοιχτά στο κοινό και μπορούν να τα παρακολουθήσουν και μη μέλη του συλλόγου.
Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Σεμινάριο Μελισσοκομίας - Εισηγητής: Αντώνης Τσαγκαράκης

Ο μελισσοκομικός σύλλογος Αν.Αττικής “Ο Κηφήνας" στα πλαίσια της εκπαίδευσης των μελών του διοργανώνει σειρά μελισσοκομικών σεμιναρίων που σκοπό έχουν την εκπαίδευση και την ενημέρωση των μελισσοκόμων.Τα σεμινάρια είναι ανοιχτά στο κοινό και μπορούν να τα παρακολουθήσουν και μη μέλη του συλλόγου.
Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Σεμινάριο Μελισσοκομίας - Εισηγητής: Στέργιος Στεργάτος

Ο μελισσοκομικός σύλλογος Αν.Αττικής “Ο Κηφήνας" στα πλαίσια της εκπαίδευσης των μελών του διοργανώνει σειρά μελισσοκομικών σεμιναρίων που σκοπό έχουν την εκπαίδευση και την ενημέρωση των μελισσοκόμων.Τα σεμινάρια είναι ανοιχτά στο κοινό και μπορούν να τα παρακολουθήσουν και μη μέλη του συλλόγου.
Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2018

Σεμινάριο Μελισσοκομίας - Εισηγητής: Βασίλης Λιόλιος

Ο μελισσοκομικός σύλλογος Αν.Αττικής “Ο Κηφήνας" στα πλαίσια της εκπαίδευσης των μελών του διοργανώνει σειρά μελισσοκομικών σεμιναρίων που σκοπό έχουν την εκπαίδευση και την ενημέρωση των μελισσοκόμων.Τα σεμινάρια είναι ανοιχτά στο κοινό και μπορούν να τα παρακολουθήσουν και μη μέλη του συλλόγου.
Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Σεμινάριο Μελισσοκομίας - Εισηγητής: Γιώργος Αθανασιάδης

Ο μελισσοκομικός σύλλογος Αν.Αττικής “Ο Κηφήνας" στα πλαίσια της εκπαίδευσης των μελών του διοργανώνει σειρά μελισσοκομικών σεμιναρίων που σκοπό έχουν την εκπαίδευση και την ενημέρωση των μελισσοκόμων.Τα σεμινάρια είναι ανοιχτά στο κοινό και μπορούν να τα παρακολουθήσουν και μη μέλη του συλλόγου.
Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2018

Σεμινάριο Μελισσοκομίας - Εισηγητής: Ανδρέας Μπέκας

Ο μελισσοκομικός σύλλογος Αν.Αττικής “Ο Κηφήνας" στα πλαίσια της εκπαίδευσης των μελών του διοργανώνει σειρά μελισσοκομικών σεμιναρίων που σκοπό έχουν την εκπαίδευση και την ενημέρωση των μελισσοκόμων.Τα σεμινάρια είναι ανοιχτά στο κοινό και μπορούν να τα παρακολουθήσουν και μη μέλη του συλλόγου.
Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.


Σεμινάριο Μελισσοκομίας - Εισηγητής: Ισίδωρος Τσιμίνης
Ο μελισσοκομικός σύλλογος Αν.Αττικής “Ο Κηφήνας" στα πλαίσια της εκπαίδευσης των μελών του διοργανώνει σειρά μελισσοκομικών σεμιναρίων που σκοπό έχουν την εκπαίδευση και την ενημέρωση των μελισσοκόμων.Τα σεμινάρια είναι ανοιχτά στο κοινό και μπορούν να τα παρακολουθήσουν και μη μέλη του συλλόγου.
Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

Δημοσίευση πρακτικών ΔΣ 03/04/2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 03/04/2018 ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ «Ο ΚΗΦΗΝΑΣ» Αρ.115

Στην Ν.Μάκρη σήμερα 03/04/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του συλλόγου οδός Κρήτης & Αγ.Νικολάου, συνήλθαν σε  τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ Νικόλαος Παναγιωτάκος, Νικόλαος Παλαιοκώστας, Δέγγλερης Ιωάννης, Αριστοτέλης Μάγης Αικατερίνη Μίχα.
 Κατά σειρά συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
1.     Εγκρίθηκε παμψηφεί η δαπάνη για την αμοιβή της δικηγόρου για την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού.
2.     Μετατέθηκε η  σύγκλιση της ομάδας ψεκασμών για το επόμενο τακτικό ΔΣ. Εγκρίθηκε παμψηφεί.
3.     Εγκρίθηκε παμψηφεί η διοργάνωση σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία Νέας Μάκρης σεμιναρίου ενημέρωσης και αντιμετώπισης κίνδυνων από πυρκαγιές.
4.     Εγκρίθηκε παμψηφεί η εκτύπωση καρτών για τα μέλη του ΔΣ.
5.     Εγκρίθηκε παμψηφεί το νέο λογότυπο του συλλόγου.
6.     Μετά από  την εισήγηση του αντιπροέδρου Παλαιοκώστα Νικόλαου εγκρίνεται παμψηφεί, η τυχόν δαπάνη για έξοδα κίνησης και φιλοξενίας για το ΔΣ όταν αυτό απαιτείται.
7.     Μετά από  την εισήγηση του γεν. γραμματέα  Δέγγλερη Ιωάννη εγκρίνεται παμψηφεί,  η δημιουργία ομάδας που θα ασχοληθεί για την εύρεση νέων οικονομικών πόρων
7.για την αύξηση των εσόδων του συλλόγου.  Μέλη της ομάδος ορίζονται οι:  Παναγιώτακος Νικόλαος,  Παλαιοκώστας Νικόλαος, Δέγγλερης Ιωάννης, Μάγης Αριστοτέλης, Μίχα Κατερίνα

Δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, και ο πρόεδρος ανακοινώνει το τέλος της συνεδρίασης.

Τα μέλη του ΔΣ

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

Δημοσίευση πρακτικών ΔΣ 27/03/2018


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 27/03/2018 ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ «Ο ΚΗΦΗΝΑΣ» Αρ.114

Στην Ν.Μάκρη σήμερα 27/03/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του συλλόγου οδός Κρήτης & Αγ.Νικολάου, συνήλθαν σε  τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ Νικόλαος Παναγιωτάκος, Νικόλαος Παλαιοκώστας, Δέγγλερης Ιωάννης, Αικατερίνη Μίχα.
 Κατά σειρά συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
1.     Εγκρίθηκε με 4 ψήφους υπέρ και 1 απών το αίτημα για κατάθεση επιστολής στην ΟΜΣΕ του μέλους Παλαιοκώστα Νικόλαου για το θέμα των ψεκασμών. Η επιστολή αναγνώστηκε στο ΔΣ και εγκρίθηκε.
2.     Εγκρίθηκε η επέκταση της ενοικίασης των υφισταμένων γραφείων του συλλόγου στη Νέα Μάκρη έως 31/12/2018, με 4 ψήφους υπέρ και 1 απών.
3.     Εγκρίθηκε η δαπάνη για την καταβολή των ενοικίων των γραφείων του συλλόγου στη Νέα Μάκρη έως 31/12/2018 ποσού 825ευρώ, με 4 ψήφους υπέρ και 1 απών
4.     Εγκρίνεται με 4 ψήφους υπέρ και 1 απών, το αίτημα για άμεσο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς κατάστημα Νέας Μακρής για τον σύλλογο. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος Παναγιωτάκος Νικόλαος και ο Ταμίας Αριστοτέλης Μάγης όπως ενεργήσουν και υπογράψουν τα απαιτούμενα έγγραφα. Διαχειριστές του λογαριασμού ορίζονται ο Πρόεδρος Παναγιωτάκος Νικόλαος και ο Ταμίας Αριστοτέλης Μάγης.
5.     Εγκρίνεται το αίτημα του προέδρου Παναγιωτάκου Νίκου για σύγκλιση της ομάδας ψεκασμών την Τρίτη 3 Απριλίου και ώρα 18:00 στα γραφεία του συλλόγου με σκοπό την άμεση ενεργοποίηση της και την ανάληψη δράσεων.
6.     Εγκρίθηκε  ο ορισμός τακτικού ΔΣ κάθε πρώτη Τρίτη εκάστου μηνός και ώρα 20:00, με 4 ψήφους υπέρ και 1 απών.
7.     Συμφωνήθηκε το ΔΣ να έρθει σε άμεση επαφή με τους φορείς της ευρύτερης περιοχής, Δήμος Μαραθώνα, Πυροσβεστική, Δασαρχείο, Περιφέρεια Αν. Αττικής, για συζήτηση πάνω σε μελισσοκομικά θέματα.
8.     Ορίζονται διαχειριστές της σελίδας του συλλόγου στο Facebook όλα τα μέλη του ΔΣ.
9.     Εγκρίθηκε η εγγραφή όλων των μελών που έχουν κάνει αίτηση και που είναι ταμιακά ενήμεροι έως σήμερα 27/3/2018, με 4 ψήφους υπέρ και 1 απών.
10.  Εγκρίθηκε δαπάνη για την καθαριότητα των γραφείων του συλλόγου με 4 ψήφους υπέρ και 1 απών
11.  Εγκρίθηκε η δαπάνη για την αγορά γραφικής ύλης και αντικατάσταση για τα μελάνια του εκτυπωτή, με 4 ψήφους υπέρ και 1 απών.
12.  Εγκρίθηκε η δαπάνη για τον επανασχεδιασμό λογοτύπου για τον σύλλογο ποσού 50ευρώ, με 4 ψήφους υπέρ και 1 απών.
Δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, και ο πρόεδρος ανακοινώνει το τέλος της συνεδρίασης.
Τα μέλη του ΔΣ

Σάββατο, 31 Μαρτίου 2018

Δημοσίευση πρακτικών ΔΣ 22/03/2018ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.22/03/2018 ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ «Ο ΚΗΦΗΝΑΣ» Aρ.113Στην Ν.Μάκρη σήμερα 22/03/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα του συλλόγου οδός Κρήτης & Αγ.Νικολάου, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Νικόλαος Παλαιοκώστας, Δέγγλερης Ιωάννης, Μάγης Αριστοτέλης, Αικατερίνη Μίχα.

 Κατά σειρά συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

1.     Παράδοση - Παραλαβή. Το απελθόν διοικητικό συμβούλιο του μελισσοκομικού συλλόγου ανατολικής Αττικής “Ο Κηφήνας” παραδίδει τα κάτωθι αναγραφόμενα στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, παρουσία και του προέδρου της εξελεγκτικής επιτροπής .

  • Βιβλίο Μητρώου Μελών
  • Πρωτόκολλο Εισερχομένων - Εξερχομένων
  • Σφραγίδα Συλλόγου
  • Βιβλίο Περιουσίας
  • Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ
  • Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων ΓΣ
  • Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων ΕΕ
  • Βιβλίο εσόδων - εξόδων
  • Μπλοκ αποδείξεων περασμένων ετών
  • Φορολογικά στοιχεία ( φορολογικές δηλώσεις προηγούμενων ετών,  περιοδικές δηλώσεις κλπ.)
  • Υπόλοιπο Ταμείου προς Παράδοση στο νέο Δ.Σ. € 5863

Μετρητά εις χείρας Ταμία € 5863

Τα ως άνω παρελήφθησαν και ελεγχθέντα ευρέθησαν ότι έχουν καλώς.

2.     Ο πρόεδρος προτείνει όπως η επόμενη συνεδρίαση γίνει την Τρίτη 27 Μαρτίου και ώρα 18:00 00 στην αίθουσα του συλλόγου οδός Κρήτης & Αγ.Νικολάου  στη Νεα Μάκρη Αττικής, με θέματα που θα θέσουν τα μέλη επί τόπου. Τα μέλη αποδέχονται ομόφωνα την πρόταση.

Δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, και ο πρόεδρος ανακοινώνει το τέλος της συνεδρίασης.

Τα μέλη του ΔΣ

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

Δημοσίευση πρακτικών ΔΣ 18/03/2018


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 18/03/2018 ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ «Ο ΚΗΦΗΝΑΣ» Αρ.112

 


Σήμερα την  18 Μαρτίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00 συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. του μελισσοκομικού συλλόγου Αν. Αττικής «Ο κηφήνας», τα οποία εξελέγησαν κατά την Γ.Σ. της 18ης Μαρτίου 2018, σε έκτακτη συνεδρίαση στα γραφεία του συλλόγου στη Νέα Μάκρη Αττικής, μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος μέλους κ. Νικόλαου Παλαιοκώστα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.     Συγκρότηση Δ.Σ σε σώμα.
2.     Προσδιορισμός έκτακτης συνεδρίασης προς παραλαβή διοίκησης
3.     Προσδιορισμός επόμενης τακτικής συνεδρίασης

Παρόντες: α) Παναγιωτάκος Νικόλαος β) Δέγγλερής Ιωάννης γ) Μίχα Αικατερίνη δ) Μάγης Αριστοτέλης ε) Παλαιοκώστας Νικόλαος
Ο πλειοψηφίσας κ. Παλαιοκώστας Νικόλαος διαπιστώνει ότι υφίσταται η απαιτούμενη από το άρθρο 10 του καταστατικού απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Θέμα 1ο
Ο πλειοψηφίσας  κ. Παλαιοκώστας Νικόλαος αναφέρει ότι η εκλογή των μελών στα προβλεπόμενα αξιώματα θα γίνει με φανερή ψηφοφορία βάσει του άρθρου 10 του καταστατικού.

Για την θέση του Προέδρου μοναδικός υποψήφιος είναι ο κ. Παναγιωτάκος Νικόλαος. Γίνεται φανερή ψηφοφορία και ο κ. Παναγιωτάκος Νικόλαος λαμβάνει 5 ψήφους υπέρ, άρα εκλέγεται παμψηφεί.

Για την θέση του Αντιπροέδρου μοναδικός υποψήφιος είναι ο κ. Παλαιοκώστας Νικόλαος Γίνεται φανερή ψηφοφορία και ο κ. Παλαιοκώστας Νικόλαος λαμβάνει 5 ψήφους υπέρ, άρα εκλέγεται παμψηφεί.

Για την θέση του Γενικού Γραμματέα μοναδικός υποψήφιος είναι ο κ. Δέγγλερης Ιωάννης  Γίνεται φανερή ψηφοφορία και ο κ. Δέγγλερης Ιωάννης  λαμβάνει 5 ψήφους υπέρ, άρα εκλέγεται παμψηφεί.

Για την θέση του Ταμία μοναδικός υποψήφιος είναι ο κ. Μάγης Αριστοτέλης Γίνεται  φανερή ψηφοφορία και ο κ. Μάγης Αριστοτέλης λαμβάνει 5 ψήφους υπέρ, άρα εκλέγεται παμψηφεί.

Κατόπιν των ανωτέρω η σύνθεση του ΔΣ του σωματείου «Ο Κηφήνας» είναι η ακόλουθη:
Πρόεδρος : Παναγιωτάκος Νικόλαος       
Αντιπρόεδρος : Παλαιοκώστας Νικόλαος
Γεν. Γραμματέας : Δέγγλερης Ιωάννης     
Ταμίας : Μάγης Αριστοτέλης
Μέλος :  Μίχα Αικατερίνη

Θέμα 2ο
Ο πρόεδρος προτείνει όπως το Δ.Σ. συνέλθει σε έκτακτη συνεδρίαση προς παραλαβή της διοίκησης από το προηγούμενο Δ.Σ. την Πέμπτη 22 Μαρτίου στα γραφεία του συλλόγου στη Νεα Μάκρη Αττικής. Προς τούτο να αποσταλούν οι σχετικές προσκλήσεις στα μέλη της παραδίδουσας διοίκησης.

Θέμα 3ο
Ο πρόεδρος προτείνει όπως η επόμενη τακτική συνεδρίαση γίνει την Τρίτη 27 Μαρτίου στα γραφεία του συλλόγου στη Νεα Μάκρη Αττικής, με θέματα που θα θέσουν τα μέλη επί τόπου. Τα μέλη αποδέχονται ομόφωνα την πρόταση.
Δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, και ο πρόεδρος ανακοινώνει το τέλος της συνεδρίασης.

Απο το ΔΣ.


Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018

Νέο ΔΣ στον Κηφήνα

Ολοκληρώθκε με επιτυχία η διαδικασία των αρχαιρεσιών στον μελισσοκομικό σύλλογο Ανατολικής Αττικής <<Ο Κηφήνας>>. Η διαδικασία των εκλογών έγινε παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου επικυρώνοντας την ορθότητα και νομιμότητα της εκλογής του νέου σώματος του ΔΣ  της ελεκτικής επιτροπής καθώς και των αντιπροσώπων του συλλόγου.
Πιο συγκεκριμμένα οι υποψήφιοι έλαβαν:

Για το ΔΣ του συλλόγου  
Παλαιοκώστας Νικόλαος      31 ψήφους
Δέγγλερης Ιωάννης                26 ψήφους
Παναγιωτάκος Νικόλαος       26 ψήφους
Μίχα Αικατερίνη                    25 ψήφους
Μάγης Αριστοτέλης               16 ψήφους
Ρουγγέρης Ορέστης                15 ψήφους
Αλευρής Ανδρέας                    14 ψήφους

   για την Ελεκτική επιτροπή
Τσουκαλάς Άγγελος                  16 ψήφους
Γερογιαννάκης Εμμανουήλ     15  ψήφους
Μαντάνης Δαμιανός                 14 ψήφους
   και τέλος σαν αντιπρόσωποι του συλλόγου ορίστηκαν οι
Παλαιοκώστας Νικόλαος               27 ψήφους
Παναγιωτοπουλος Παναγιώτης     22 ψήφους
Μίχα Αικατερίνη                              9 ψήφους 

Στην συνέχεια ακολούθησε ΔΣ από τους εκλεγμένους για την δημιουργία σώματος και ανάληψη καθηκόντων και ορίστηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου.

Πρόεδρος             Παναγιωτάκος Νικόλαος
Αντιπρόεδρος      Παλαιοκώστας Νικόλαος
Γραμματέας        Δέγγλερης Ιωάννης
Ταμίας                 Μάγης Αριστοτέλης
Μέλος                  Μίχα Αικατερίνη 
  και αναπληρωματικά μέλη
Ρουγγέρης Ορέστης                
Αλευρής Ανδρέας                    

Ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους για την ομαλή λειτουργία και περαιτέρω ανάδειξη του συλλόγου μας και πάντα με την στήριξη όλων των μελών.

Καλή επιτυχία

Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018

Εκλογή νέου ΔΣ του Κηφήνα

Την Κυριακή 18/03/2018 και ώρα 09:30 πμ καλούμε όλα τα μέλη να παραστούν στα γραφεία του συλλόγου ώστε να αναδείξουν το νέο ΔΣ του  μελισσοκομικού συλλόγου ο Κηφήνας μετά την ομόφωνη απόφαση της ΓΣ. Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 10:00 πμ με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου.
Μην ξεχνάτε ότι μπορούν όλα τα οικονομικά ενήμερα μέλη να δηλώσουν υποψηφιότητα στέλνοντας μύνημα στο kifinas.attiki@gmail.com με θέμα <<υποψηφιότητα>> έως την Κυριακή 18/03/2018.
Η παρουσία όλων μας είναι πολύ σημαντική για το μέλλον του συλλόγου.

Από το ΔΣ.

Δημοσίευση πρακτικών ΔΣ Μαρτίου.ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 06/02/2018 ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ «Ο ΚΗΦΗΝΑΣ» αρ.111

Στην Ν.Μάκρη σήμερα 06/03/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του συλλόγου οδός Κρήτης & Αγ.Νικολάου, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ Νικόλαος Παλαιοκώστας, Κατσίκης Κων/νος  και Παπαδημητρίου Περικλής.
 Κατά σειρά συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
                                                              Για το Δ.Σ.

1.       Εγκρίθηκε  δαπάνη  για την μετάβαση και συμμετοχή στην Λάρισα στο συνέδριο της ΟΜΣΕ των μελών Παλαιοκώστα Νικόλαο και  Αλευρή Ανδρέα.

2.       Εγκρίθηκε με 3 ψήφους υπέρ και 2 απών η διαγραφή του μέλους Καλαθάκης Χριστιάννας  από το ΔΣ  λόγω αδικαιολόγητης απουσίας σε 3 συνεχόμενες συνεδριάσεις σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού του συλλόγου. Θα οριστεί μέλος του ΔΣ το πρώτο αναπληρωματικό μέλος κύριος Ψαραύτης Νικόλαος..

3.       Δεν θα πραγματοποιηθεί το σεμινάριο με τον λογιστή του συλλόγου λόγω έλλειψης προτάσεων.

4.       Εγκρίθηκε δαπάνη και ορίστηκε  δικαστικός αντιπρόσωπος   η κυρία Ουρανία Γαλάνη με ΑΜ/ΔΣΑ 16679 με έδρα την Αθήνα στην οδό Πατησίων 128 και τηλ. επικοινωνίας  694 4941029 η οποία θα παραστεί στις εκλογές του συλλόγου την  Κυριακή  18/03/2018.

Από το ΔΣ.

Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

Πρόσκληση Υπουργού Αγροτικής ανάπτυξης

Σαν σύλλογος είμαστε καλεσμένοι στην εκδήλωση με ομιλητή τον Υπουργού Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων. Μπορούν να παραστούν όσα μέλη μας το επιθυμούν δηλώνοντας δυναμική παρουσία σαν  μελισσοκομικός σύλλογος Ανατολικής Αττικής.

Από το ΔΣ.

Εγγραφείτε

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις του "Κηφήνα"

* indicates required