Μελισσοκομικός Σύλλογος Ανατολικής Αττικής

Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

Δημοσίευση πρακτικών ΔΣ 03/04/2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 03/04/2018 ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ «Ο ΚΗΦΗΝΑΣ» Αρ.115

Στην Ν.Μάκρη σήμερα 03/04/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του συλλόγου οδός Κρήτης & Αγ.Νικολάου, συνήλθαν σε  τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ Νικόλαος Παναγιωτάκος, Νικόλαος Παλαιοκώστας, Δέγγλερης Ιωάννης, Αριστοτέλης Μάγης Αικατερίνη Μίχα.
 Κατά σειρά συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
1.     Εγκρίθηκε παμψηφεί η δαπάνη για την αμοιβή της δικηγόρου για την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού.
2.     Μετατέθηκε η  σύγκλιση της ομάδας ψεκασμών για το επόμενο τακτικό ΔΣ. Εγκρίθηκε παμψηφεί.
3.     Εγκρίθηκε παμψηφεί η διοργάνωση σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία Νέας Μάκρης σεμιναρίου ενημέρωσης και αντιμετώπισης κίνδυνων από πυρκαγιές.
4.     Εγκρίθηκε παμψηφεί η εκτύπωση καρτών για τα μέλη του ΔΣ.
5.     Εγκρίθηκε παμψηφεί το νέο λογότυπο του συλλόγου.
6.     Μετά από  την εισήγηση του αντιπροέδρου Παλαιοκώστα Νικόλαου εγκρίνεται παμψηφεί, η τυχόν δαπάνη για έξοδα κίνησης και φιλοξενίας για το ΔΣ όταν αυτό απαιτείται.
7.     Μετά από  την εισήγηση του γεν. γραμματέα  Δέγγλερη Ιωάννη εγκρίνεται παμψηφεί,  η δημιουργία ομάδας που θα ασχοληθεί για την εύρεση νέων οικονομικών πόρων
7.για την αύξηση των εσόδων του συλλόγου.  Μέλη της ομάδος ορίζονται οι:  Παναγιώτακος Νικόλαος,  Παλαιοκώστας Νικόλαος, Δέγγλερης Ιωάννης, Μάγης Αριστοτέλης, Μίχα Κατερίνα

Δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, και ο πρόεδρος ανακοινώνει το τέλος της συνεδρίασης.

Τα μέλη του ΔΣ

Εγγραφείτε

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις του "Κηφήνα"

* indicates required