Μελισσοκομικός Σύλλογος Ανατολικής Αττικής

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

Το Πρόγραμμα του 5ου Πανελλήνιου Μελισσοκομικού Συνεδρίου5ο Πανελλήνιο Μελισσοκομικό Συνέδριο
Πρόγραµµα
Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015
Αίθουσα Β
16:00 - 17:00 Προσέλευση -Εγγραφές
17:00 - 19:00 Στρογγυλή Τράπεζα µε θέμα «Εξαγωγές  Μελιού»
Συντονίστρια Κατερίνα Καρατάσου
Η επιλογή της αγοράς εξαγωγής μελιού - Γεώργιος Τοσούνης, Σύμβουλος Ο.Ε.Υ.Α’,
Δ/νων Β8 Δ/νσης και Αρετή
Σκαφιδάκη-Σταµατοποάλου, Σύµβουλος Ο.Ε.Υ. Β'.
Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος και εξαγωγικές διαδικασίες - Γεώργιος
Παπαστεργιόπουλος, Διευθυντής Διεύθυνσης
Πληροφόρησης; Enterprise Greece
Υγειονομικές απαιτήσεις και διαδικασία για την εξαγωγή μελιού - Διονυσία
Μίτζα ΥΠΑΑΤ, Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων Ζωικής Προέλευσης,
Τµήµα Αλιευµάτων, Γάλακτος, Αυγών, Μελιού και Λοιπών Προϊόντων
Εργαστηριακές Αναλύσεις για εξαγωγές µελιού σε ΕΕ, ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ
και λοιπές τρίτες Χώρες
- Γεώργιος Σειραγάκης, Food Chemist, M.Sc., Food
Allergens Laboratory
Οι αόρατες διαδρομές του ελληνικού µελιού στην παγκοσµιοποιηµένη αόρατη
πλάνη των καταναλωτών
- Αλέξανδρος Γκουσιάρης, Μαθηµατικός, Μελισσοκόμος
Παγκόσμιες στρατηγικές εµπορίας µελιού - Ανδρέας Θρασυβούλου, τέως Καθηγητής,
Εργαστήριο Μελισσοκομίας-ΣηροτροΦίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
19:00 Τελετή έναρξης 50υ Πανελλήνιου Μελισσοκομικού Συνέδριου και 70υ
Φεστιβάλ Μελιού -Χαιρετισμοί


Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015
Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη
Επιστημονική ηγερία
πρωινή συνεδρία 9:30 -13:30
Προεδρείο. Ανδρέας Θρασυβούλου, Δηµήτρης Μόσιαλος, Λιάκος Βασίλης
9:30- 9:50 Μέλι: ένα Φυσικό Φράκο που πρέπει να ξανά-ανακαλύψουμε
Ιωάννα Κατσαρόλη, Κλινική
Διαιτολόγος - Διατροφολόγο«, MSc. , Επ. Συνεργάτης
medNutrition.gr
9:55-10:15 Aντιμικροβιακή δράση Ελληνικών και Κυπριακών µελιών
συγκρινόμενα µε το µέλι
manuka - Δηµήτρης Μόσιαλος, Επίκουρος Καθηγητής
Βιοτεχνολογίας Μικροβίων, Τµήµα Βιοχ
ημείας και Βιοτεχνολογίας πανεπιστημίου
Θεσσαλίας
10:20 -10:40 Aπoτελέσµατα Δειγµατoληπτικoύ Έλεγχου Μελιών Εμπορίου και
Παραγωγών στην Κύπρο - Αλέξανδρος Παπαχριστοφόρου, Δρ Μελισσοκοµίας ΑΠΘ,
Τµήµα Γεωπονικών Επιστηµών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήµης
Τροφίµων, Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου
10:45-11:05 Μικροβιακή χλωρίδα Ελληνικών και Κυπριακών µαιών - Δηµήτρης
Μόσιαλος,
Επίκουροι; Καθηγητής Βιοτεχνολογίας Μικροβίων, Τµήµα Βιοχημείας και
Βιοτεχνολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
11:10-11:30 Η παγκόσμια νομοθεσία για το βασιλικό πολτό και η ελληνική
πρόταση
- Ανδρέας Θρασυβούλου, τέως Καθηγητής, Εργαστήριο Μελισσοκομίας-
Σηροτροφίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
11:35 -11:55 Διάλλειμα
11:55-12:15 Η σηµασία των λιπιδίων της γύρης στη διατροΦή των µελισσών-
Βασίλης Λιόλιος, υποψήΦιος διδάκτορας, Εργαστήριο
Μελισσοκοµίας-Σηροτροφίας,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
12:20-12:40 Βιολογική µελισσοκοµία στην Πορτογαλία: Μια επιπλέον δυνατότητα
για τους µελισσοκόµους στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης της χώρας
- Μιγκέλ
Βίλας Μπόας , Καθηγητής, πολυτεχνικό Ινστιτούτο της Βraganς:a, Πορτογαλία
12:45-13:05 Η παραγωγή βελτιωμένων βασιλισσών και οι επιπτώσεις εισαγωγών
ξένων βασιλισσών στην ελληνική µελισσοκοµία - Πασχάλης Χαριζάνης, Καθηγητής,
Εργαστήριο
Σηροτροφίας - Μελισσοκομίας, Γεωπονικό πανεπιστήμιο Αθηνών
13:10-13:30 MiBeez Ολοκληρωμένο Σύστηµα Μελισσοκομίας Ακριβείας-
Ευάγγελος Συµσάρης Terra $patίum ΑΕ
13:35-13:55 Δοκιμασμένες µέθοδοι για ασφαλή µελισσοκοµική εκμετάλλευση-
Ανδρέας Παππάς, Πρόεδρος Πανελλήνιου Αγροτικού Συνεταιρισµού ΑΦάρµακου
Μελισσοκοµίας ο «ΑΙΑΣ»


14:00 -16:00 Διάλλειµα
Απογευµατινή συνεδρία 16:00 -18:30
Προεδρείο: Αλέξανδρος Παπαχριστοφόρου, Αλέξανδρος Γκουσιάρης, Μαρία Μπουγά
16:00-16:20 «SMARTBEES» Ένα Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραµµα για την
Αειφόρο Διαχείριση ανθεκτικών πληθυσμών µελισσών: Δράσεις στην
Ελλάδα - Ν.
Γ. Εµµανουήλ, Μ. Μπουγά και Λ
. παπουτσή, Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας &
Εντοµολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
16:25-16:45 Σημαντικότητα και προσαρμογή των ντόπιων πληθυσμών µελισσών:
Πανευρωπαϊκή συνεργασία και σηµερινή Ελληνική πρωτοβουλία - Φανή Χατζή να,
Δρ Βιολογίας, Αναπληρώτρια Ερευνήτρια του Τµήµατος Μελισσοκομίας Ινστιτούτου
Επιστήµης των Ζώων, ΕΛΓΟ 'ΔΗΜΗΤΡΑ'
16:50-17:10 Βασιλοτροφία: µια επαναστατική λύση σε ένα µεθοδολογικό
πρόβληµα που αλλάζει τη µελισσοκοµία - Αλέξανδρος Γκουσιάρης, Μαθηµατικός,
Μελισσοκόµος
17:15-17:35 Μελέτη του Σκευάσµατος Hopguard κατά της Βαρρόα και της
Νοσεµίασης - Αλέξανδρος Παπαχριστοφόρου, Δρ Μελισσοκοµίας ΑΠΘ, Εργαστήριο
Φυσιολογίας Ζώων, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
17:40-18:00 Επιδράσεις του ΗlVΕ Alίve και άλλων διατροφικών φυσικών
σκευασμάτων  στην αύξηση του πληθυσµού των µελισσιών και τη µείωση της
Νοσεµίασης - Φανή Χατζή να, Δρ Βιολογίας, Αναπληρώτρια Ερευνήτρια του Τµήµατος
Μελισσοκοµίας Ινστιτούτου Επιστήµης των Ζώων, ΕΛΓΟ 'ΔΗΜΗΤΡΑ'
18:05- 18:30 Διάλ/ειµα
18:30 - 21:00 Στρογγυλή τράπεζα µε θέµα Φυτοφάρµακα και Μέλισσες
Συντονίστρια Φανή Χατζήνα
Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρµάκων - Διονύσης Βλάχος, ΥΠΑΑΤ, Τµήµα
Φυτοπροστατευτικών και Βιοκτόνων Προϊόντων
Ανίχνευση υπολειµµάτων γεωργικών φαρµάκων σε µέλισσες και προϊόντα
κυΨέλης-Υγεία µελισσών - Κυριακή Μαχαίρα
& Κωνσταντίνος Κασιώτης
Εργαστήριο Τοξικολογικού Ελένχου Γεωργικών Φαρµάκων, Μπενάκειο
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Πρωτοβουλίες του κλάδου των Φυτοπροστατευτικών πρo'ίόvτων για την
προστασία των επικονιαστών - Φραντσέσκα Υδραίου, Γεωπόνος MSc, Γενική
Διευθύντρια ΕΣΥΦ


Εξελίξεις στην αξιολόγηση κινδύνου των Φυτοπροστατευτικών για τις µέλισσες
- Νοά Σιµόν Ντέλσο, Κτηνίατρος, Επιστηµονικός Σύµβουλος στο Βελγικό
Μελισσοκοµικό Κέντρο Έρευνας και ΠληροΦόρησης (CARI) και στην Bee Life
Πόσο προστατεύει η νοµοθεσία τις µέλισσες από τα ΦυτοΦάρµακα; - Ανδρέας
Θρασυβούλου, τέως Καθηγητής, Εργαστήριο Μελισσοκοµίας-ΣηροτροΦίας,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Νέα στοιχεία για τις επιπτώσεις των νεονικοτινοειδών στις βασίλισσες και στους
κηΦήνες -
Φανή Χατζή να, Δρ Βιολογίας, Αναπληρώτρια Ερευνήτρια του Τµήµατοτ;
Μελισσοκοµίας Ινστιτούτου Eπισrήµηςτων Ζώων, ΕΛΓΟ 'ΔΗΜΗΤΡΑ'
Η εκστρατεία ΣΩΠΕ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ και η σuνεργασία µε τους Έλληνες
µελισσοκόµοuς - Έλενα Δανάλη, Υπεύθυνη της εκστρατείας της
Greenpeace για τη
βιώσιµη γεωργία.
Πιστοποιηµένα Φιλική για τις µέλισσες παραγωγή: Πως οι µελισσοκόµοι και οι
αγελαδοτρόΦοι επαναπρoσδιόρισαν το πρότυπο του
fair trade - Βάλτερ Χάφεκερ,
Πρόεδροι; Ένωσης Ευρωπαίων Επαγγελµατιών Μελισσοκόµων
Κυριακή 6-Δεκέµβρίου 2015
Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη
Κλαδικό συνέδριο 10:00 -16:00
Προεδρείο: Βασίλης Ντούρας, Αχιλ/έας Παπαστεργίου, Ηλίας Χαλακατεβάκης
10: 00-10:30 Χαιρετισµοί
Εκπρόσωποι υπουργείων, υπηρεσιακοί παράγοντες, βουλευτές
Αχιλλέας Παπαστεργίου, Πρόεδροι; Εθνικής Διεπαγγελµατικής Ορνάνωσης Μελιού
και λοιπών προϊόντων κυΨέλης
Γιώργος Σελλιανάκης, τέως Γενικός Διευθυντής Μελισσοκοµικής, τέως Γενικός
Γραµµατέας Υπ.Γεωργίας, τέως Πρόεδρος 270υ Διεθνούς Συνεδρίου Μελισσοκοµίας
Apimondia
Χαράλαµπος Χριστοδούλου, Πρόεδροις Παγκύπριου Συνδέσµου Μελισσοκόµων
10:30-10:50 Διεθνείς Προοπτικές Μελισσοκοµίας - Ζυλ Ρατιά, τέως Πρόεδρος
Apimondia, Ειδικός Σύµβουλος Μελισσοκοµίας
10:50-11:10 Η διεθνής συνεργασία των µελισσοκοµικών οργανώσεων πιο
αναγκαία από ποτέ
- Βάλτερ Χάφεκερ, Πρόεδρος Ένωσης Ευρωπαίων
Επαγγελµατιών Μελισσοκόµων
11:10-11:30 Bee Life: πρoστατεύovτας τις µέλισσες από περιβαλλοντικούς
κινδύνους - Νοά Σιµόν Ντέλσο, Κτηνίατρος, Επιστηµονικός Σύµβουλος στο Βελγικό
Μελισσοκοµικό Κέντρο Έρευνας και Πληροφόρησης; (CARI) και στην Bee Life
11:30-11:50 Εθνικό Πρόγραµµα Μελισσοκοµίας: τα νέα δεδοµένα - Ελένη
Κολοκοτρώνη, ΥΠΑΑΤ-Τµήµα Μελισσοκοµίας
11:50 -12:10 Σχεδιασµός Εθνικής Δασικής Πολιτικής για τη µελισσοκοµία - Βασίλης
Λιάκος, τέως Καθηγητής, Kτηνιαrρική Σχολή, Αριστοτέλειο πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
12:10-12:30 Ερωτήσεις -τοποθετήσεις -συζήτηση
12:30-13:00 Διάλλειμα
13:00-13:20 Η ελληνική µελισσοκοµία σήµερα: βήµατα µπροστά - Βασίλης
Ντούρας, Πρόεδροι; Ο.Μ.Σ
.Ε.
13:20 -13:40 Σ.υνθήκες εµπορίας και διακίνησης του Ελληνικού µελιού στην
Ευρώπη και παγκόσµια. Προοπτικές και κίνδυνοι - Γεώργιος Πίπας, Πρόεδρος
ΣΕΤΣΕΜ
13:40 -14:00 Η παγκόσµια νοµοθεσία για το µέλι και η ανάγκη εθνικής
προστασίας του εγχώριου προϊόντος - Ανδρέας Θρασυβούλου, τέως Καθηγητής
,
Εργαστήριο Μελισσοκομίας -Σηροτροφίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
14:00-14:20 Συµβολαιακή Γεωργία και µελισσοκοµία - Εκπρόσωπος της Τράπεζας
Π ε ιραιώ ς
14:20 -14:30 Kέvτρα µελισσοκοµίας: Kέvτρα εξυπηρέτησης µελισσοκόµων ή κάτι
περισσότερο;
- Κατερίνα Καρατάσου, κτηνίατρος, Ό.Μ.Σ.Ε.
14:30-14:50 Η µελισσοκοµία στην Κρήτη: προβλήµατα-ιδιαιτερότητες - Ηλίας
Χαλακατεβάκης, Πρόεδρος Μελισσοκοµικού Συλλόγου Χανίων
«Η Μέλισσα»
14:50-15:10 Το µελισσοκοµικό µουσείο στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστηµών -
Δρ Γεώργιος Μπαλωτής, Προϊστάµενος Διεύθυνσης ΙΓΕ
15:10-16:00 Ερωτήσεις - Τοποθετήσεις - Συζήτηση
16:00 Λήξη εργασιών συνεδρίου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Εγγραφείτε

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις του "Κηφήνα"

* indicates required